Novinky ze Svazu Čechů

 • Volební valná hromada – Svaz má novou předsedkyni
  Volební valná hromada – Svaz má novou předsedkyni

  11. června proběhla 41. volební valná hromada Svazu Čechů za přítomnosti 104 ze 112 delegátů. Schváleny byly zpráva předsedkyně Libuše Stráníkové a zprávy jednotlivých rad (školní – Jitka Staňová Brdarová, kulturní – Anna Marie Štrumlová Tučková, vydavatelská – Lenka Janotová, historická – Vladimír Ivić, informační – Lenka Lalićová a hospodářská – Jiří Bahník) a dozorčího výboru, finanční vyúčtování za rok 2016, doplněný plán práce a rebalans finančního plánu na rok 2017. Schváleny byly také nové stanovy Svazu Čechů. Za novou předsedkyni byla zvolena Anna Marie Štrumlová Tučková.

 • Den české kultury v Osijeku
  Den české kultury v Osijeku

  10. června se v Osijeku podruhé konal Den české kultury, která obsahovala výtvarnou a drátenickou dílnu a večerní program, v němž vystoupily pěvecká a hudební skupina besedy hostitelky, pěvecké sbory Českých besed Daruvar a Velké a Malé Zdence a daruvarští divadelníci, kteří sehráli skeč Poznávací znamení. Den české kultury zorganizovala Česká beseda Osijek za podpory Svazu Čechů pod patronátem města Osijek a Rady pro národnostní menšiny. Svaz zastupovala předsedkyně Libuše Stráníková.

 • Folklorní přehlídka Naše jaro
  Folklorní přehlídka Naše jaro

  10. června proběhla v Kaptole přehlídka dětského folkloru Naše jaro. Na pódiu na návsi vystoupilo více než 400 dětí z tanečních skupin Českých besed Rijeka, Jazvenik, Sisak, Dolany, Kaptol, Mezurač, Velké a Malé Zdence, Lipovec, Bjeliševec, Daruvarský Brestov a Bjelovar, a ze škol v Dežanovci, Končenicích a Daruvaru a společné školní a besední skupiny z Končenic, Daruvaru a Záhřebu. Přehlídku pořádaly Svaz Čechů a Česká beseda Kaptol pod záštitou Rady pro národnostní menšiny a obce Kaptol. Svaz zastupovala místopředsedkyně Anna Marie Štrumlová Tučková.

 • Návštěva delegace Jihomoravského kraje
  Návštěva delegace Jihomoravského kraje

  9. června navštívili Svaz představitelé Jihomoravského kraje radní Igor Chlup, Šárka Korkešová a Petr Kunc, starostka města Hustopeče Hana Potměšilová a Tereza Dvořáková z kabinetu hejtmana. Doprovázela je nová místostarostka Daruvaru Vanda Ceglediová a místožupanka Táňa Novotná Golubićová. S předsedkyní Svazu Libuší Stráníkovou, místopředsedkyní Anna Marií Štrumlovou Tučkovou a ředitelkou Jednoty jednali o možnostech spolupráce s českou menšinou. Delegace byla hostem daruvarských slavností Vinodar.

 • Ocenění BBŽ pro krajany
  Ocenění BBŽ pro krajany

  8. června na slavnostním shromáždění Bjelovarsko-bilogorského županství byla mimo jiné na návrh Svazu Čechů udělena uznání České mateřské školce Ferda Mravenec k 90. výročí založení a Anně Vodvárkové za dlouholetou pedagogickou činnost. Oceněna byla také předsedkyně České obce Bjelovar a představitelka Čechů města Bjelovaru Miruška Lončarová.

 • Naše jaro – uznání Svazu pro 126 žáků a 54 učitele
  Naše jaro – uznání Svazu pro 126 žáků a 54 učitele

  6. června přivítaly poradkyně pro české školy Jitka Staňová Brdarová a předsedkyně Svazu Libuše Stráníková v České galerii v Daruvaru kolem sedmdesáti žáků a studentů z výuky českého jazyka, kteří dosáhli prvních tří míst na županských soutěžích nebo se dostali na státní soutěže. Všem jim rozdělily uznání Svazu a knižní odměny, uznání dostali i jejich učitelé. Zároveň byly vyhlášeny výsledky literární a výtvarné soutěže Naše jaro, takže bylo celkem uděleno uznání 126 žákům a 54 učitelům.

  Read more...

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)