Novinky ze Svazu Čechů

 • Návštěva divadelníků z Višňového
  Návštěva divadelníků z Višňového

  19. srpna 2016 Svaz Čechů navštívili členové divadelního spolku Návrat z městyse Višňové na Znojemsku. Přivítala je předsedkyně společně se členy divadelní skupiny Sebranka České besedy Daruvar. Jde o pokračování přátelské spolupráce s daruvarskou Besedou, která byla započata v polovině 80. let a obnovena v roce 2011. Spolek v Daruvaru a v Ivanově Sele sehrál hru Holka jako buk.

 • Panelová diskuse o české identitě mladých
  Panelová diskuse o české identitě mladých

  18. srpna 2016 se na terase Svazu konala panelová diskuse na téma „co znamená být příslušníkem české menšiny“. Mladí krajané, převážně studenti bohemistiky, se setkali s týmem doktorandů z Univerzity Palackého v Olomouci, vedenými Mgr. Andreou Pressovou Krejčí, Ph.D. Z diskuse, kterou podnítili místožupanka Táňa Novotná Golubićová a předsedkyně Svazu Libuše Stráníková, vyplynulo, že mladí nemají zájem o českou kulturu, protože ji neznají, proto je jedním z úkolů krajanských institucí mladým lidem českou kulturu přiblížit.

 • Kontrola, pololetní vyúčtování, projekty na příští rok

  21. července 2016 provedli zástupce předsedy Tibor Varga a poradkyně Danijela Komadinová z Rady pro národnostní menšiny kontrolu finanční dokumentace Svazu Čechů.
  1. srpna byl termín k odevzdání pololetního vyúčtování Radě pro národnostní menšiny RCH. Svaz Čechů zaslal finanční zprávu včetně finančních zpráv všech Besed už 29. července. Zároveň byly zaslány požadavky o finanční příspěvek na projekty Svazu Čechů na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

 • Dožínkové návštěvy a dary školkám
  Dožínkové návštěvy a dary školkám

  16. července 2016 navštívil Svaz Čechů poslanec v českém parlamentu Jaroslav Klaška v doprovodu poslance za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu V. Bílka. S předsedkyní a tajemníkem Svazu jednali o možnostech podpory české menšiny.
  Předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota a členka Hana Hlaváčková odevzdali mateřské škole F. Mravence magic box a české i chorvatské školce v Daruvaru sadu výtvarných potřeb.

 • Dožínkové slavnosti v Mezurači a Kutině
  Dožínkové slavnosti v Mezurači a Kutině

  15. a 16. července 2016 se konaly Dožínkové slavnosti, které poznamenal nepřetržitý déšť. Zahájila je 15. července v Mezurači novinka – ukázka tradičních žní. Následovalo otevření výstavy krajanských výtvarníků v místní škole. V slavnostním programu v Národním domě kromě domácí besedy vystoupil pěvecký sbor Coral z Chelmu v Polsku, KUD Banova Jaruga a folklorní soubor Lučina z Brna.
  V Kutině byly 16. července v Galerii Moslavina otevřeny výstavy České dožínky a Krajanský kulturní rok. Všechny ostatní programy byly kvůli vytrvalému dešti přesunuty do městské sportovní haly. Dožínkový průvod bez alegorických vozů prošel sportovní halou, v níž byly rozmístěny stánky staročeského jarmarku. V promenádním koncertu vystoupilo šest dechovek a ve dvou folklorních programech 18 folklorních souborů Českých besed a hosté z Polska a České republiky.
  Mezi hosty byli poslanci v Chorvatském parlamentu Antun Vidaković a Vladimír Bílek, poslanec v Parlamentu ČR Jaroslav Klaška, velvyslanec ČR v RCH Vladimír Zavázal a jeho zástupce Miroslav Kolatek, předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota a mnozí další.
  Dožínkové slavnosti zorganizovaly Svaz Čechů, Česká beseda Mezurač a město Kutina za pomoci Turistické pospolitosti Kutiny a záštitu poskytly Ministersto kultury RCH a Sisacko-moslavinské županství.

  VÍCE V JEDNOTĚ

 • Tisková konference
  Tisková konference

  12. července 2016 proběhla v Mezurači tisková konference, na které předsedkyně Svazu Libuše Stráníková, předseda mezuračské České besedy Velibor Potužák a kutinský starosta Andrija Rudić představili program Dožínek. Přítomni byli novináři Jednoty a dalších médií.

 • Další výzkum v české menšině

  11. července 2016 navštívila Svaz Čechů skupina vyučujících a doktorandů z univerzity J. Palackého v Olomouci: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. Václav Kočí a Mgr. Jana Máčalová z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahájili výzkum, jehož cílem je mj. rozšířit v ČR povědomí o českých menšinách v zahraničí.

 • Valná hromada Svazu Čechů
  Valná hromada Svazu Čechů

  10. července 2016 se v Českém domě v Daruvaru konala 39. valná hromada Svazu Čechů za přítomnosti 120 delegátů z 30 krajanských spolků. Zprávu o činnosti v roce 2015 podali předsedkyně L. Stráníková a předsedové všech rad Svazu. Schválen byl plán práce a finanční plán na rok 2016 a vyúčtování za rok 2015. Delegáti vzali na vědomí, že finanční prostředky z Rady pro národnostní menšiny RCH budou v tomto roce sníženy přibližně o devět procent. Jednalo se o dožínkových slavnostech a jednohlasně byla Vladimíru Bílkovi schválena podpora jeho kandidatury v parlamentních volbách.

  VÍCE V JEDNOTĚ

 • Etno den v Ivanově Sele
  Etno den v Ivanově Sele

  9. července 2016 se v Ivanově Sele na dvorku etnografické sbírky konal Etno den.
  Program zahájil Big Band a pěvecká skupina Oktet girls z Letohradu, hosté daruvarského hudebního festivalu Flig. Představen byl dožínkový plakát a v programu vystoupily ivanoselská dechovka, žáci místní české malotřídky, pěvecká skupina Vějíř z Lipovlan, folklorní skupina Manželské páry a dechovka z Končenic, taneční skupina Pospolitosti Maďarů Hrubečné Pole, čtyři hráči na akordeon a dva studenti se hrou na housle. Pekly se buchty, langoše a buřty, čepovalo pivo…
  Novinkou bylo výtvarné sympozium (osm dospělých malířů a jeden žák).
  Etno den pořádaly Svaz Čechů a Česká beseda Ivanovo Selo pod záštitou obce Hrubečné Pole.

  VÍCE V JEDNOTĚ

 • Pracovní pobyt studentů etnologie
  Pracovní pobyt studentů etnologie

  5. července navštívili Svaz Čechů studenti z Ústavu evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Jan Semrád, Ludmila Janásová, Jan Strouhal a Ondřej Volčík. Od 4. do 10. července pobývali v Ivanově Sele, kde pomáhali s úpravou etnografické sbírky a evidencí exponátů. Později se k nim přidal i PhD. Michal Pavlásek z Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, který na Daruvarsku prováděl etnologický výzkum.

 • Společná taneční zkouška
  Společná taneční zkouška

  3. července 2016 proběhla v Českém domě v Daruvaru společná zkouška šedesátky tanečníků z Bjelovaru, Daruvaru, Končenic, Tréglavy a Velkých a Malých Zdenců. Pod vedením Jitky a Tomislava Doležalových zkoušeli taneční pásmo řemeslnických tanců Jarmark pro Dožínky.

 • Den české kultury v Dolanech
  Den české kultury v Dolanech

  2. července 2016 se Den české kultury, nazvaný Kuchařská vitráž, poprvé konal v Dolanech. Zorganizovala ho Česká beseda Dolany ve spolupráci se Svazem Čechů a pod patronátem města Daruvaru a Rady pro národnostní menšiny. Připraveny byly stánky s ručními pracemi a kulinářskými dobrotami, kuchařská soutěž a program, ve kterém vystoupili žáci místní školy, České besedy Dolany, Šibovec a Hercegovec, sdružení Němců a Rakušanů ze Sirače a hosté z ČR, hudební skupina Třehusk. Svaz Čechů zastupovala místopředsedkyně Anna Marie Štrumlová Tučková.

 • Den České besedy v Daruvaru
  Den České besedy v Daruvaru

  2. července 2016 zorganizovala Česká beseda Daruvar Den české kultury. Konal se staročeský jarmark ( České besedy Holubňák, Lipovec, Horní Daruvar, školní zádruha Sedmikráska, knihovna F. Buriana, Jednota, divadelní skupina ČB2 a další), promenádní koncert (dechové hudby Českých besed Končenice, Ivanovo Selo, Daruvarský Brestov a kapela z Horního Daruvaru) a folklorní program (České besedy V. a M. Zdence, Mezurač, Daruvarský Brestov, Končenice, Záhřeb – skupina Polka, Beseda Záhřebského županství a daruvarská Holubička). Záštitu poskytly Rada pro národnostní menšiny, města Daruvar a Záhřeb. Svaz Čechů zastupoval tajemník Ivan Vrbický.

 • Přehlídka dechových hudeb
  Přehlídka dechových hudeb

  25. června 2016 se konala přehlídka dechovek v Dolních Střežanech. Zorganizovaly ji Česká beseda Dolní Střežany a Svaz Čechů pod patronátem obce Dežanovec a Rady pro národnostní menšiny RCH. Vystoupily dechové hudby Českých besed Daruvarský Brestov, Dolany, Hercegovec, Ivanovo Selo, Končenice, Lipovec, Mezurač, Velké a Malé Zdence, Verovice, společný dechový orchestr Končenice a Brestov, a jako host dechový orchestr Základní hudební školy z Velkých Bílovic v ČR. Svaz Čechů zastupoval tajemník Ivan Vrbický.

 • Den České kultury ve Zdencích
  Den České kultury ve Zdencích

  24. a 25. června 2016 se konaly 2. Dny české kultury, které v rámci čtvrtých Dnů sportu a kultury pořádala Česká beseda Velké a Malé Zdence pod záštitou Svazu Čechů a Rady pro národnostní menšiny. Představena byla kniha Václava Herouta U sjeni prošlosti Veliki i Mali Zdenci, konaly se dětské sportovní hry, sportovní utkání a cyklistický závod, v programu vystoupily  České besedy Velké a Malé Zdence a Tréglava, mažoretky a spolek CIK z Hrubečného Pole a bosenský spolek Nur ze Sisku. Svaz Čechů zastupoval tajemník Ivan Vrbický.

 • Odborníci v Etnografické sbírce v Ivanově Sele

  24. června 2016 navštívili etnografickou sbírku v Ivanově Sele odborníci z Bjelovarského muzea Zrinka Studen a Milan Pezelj. S místopředsedkyní Svazu A. M. Štrumlovou Tučkovou a předsedkyní historické rady Svazu A. Vodvárkovou projednali další úpravu sbírky a doporučili provést především evidenci exponátů.

 • Odborné porady

  21. června se ve Svazu Čechů konaly porady vedoucích folklorních skupin a vedoucích dechových hudeb. Jednalo se o přípravách na Dožínky a na přehlídku dechových hudeb.

 • Návštěva z Národního archivu v Praze
  Návštěva z Národního archivu v Praze

  20.–24. června 2016 pobývala v Daruvaru archivářka Mgr. Zora Machková z Národního archivu v Praze. Jde o obnovení spolupráce s Národním archivem, jehož cílem je pomoci při zachovávání a uspořádání archiválií v archivu Svazu Čechů.

 • Předsednictvo Svazu Čechů
  Předsednictvo Svazu Čechů

  20. června 2016 se konala schůze předsednictva Svazu Čechů. Předsedkyně L. Stráníková informovala o realizaci plánů v letech 2015 a 2016. Jednalo se i o dožínkách v Mezurači, o složité finanční situaci, kterou poněkud mírní prostředky z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin. Rada pro národnostní menšiny v letošním roce poskytne o 9 procent prostředků méně. Jednalo se i o potřebě zaměstnat administrátora a o těžké finanční situaci NVI Jednoty.

 • Den české kultury v Prekopakře
  Den české kultury v Prekopakře

  18. června 2016 Den české kultury zorganizovala Česká beseda Prekopakra ve spolupráci se Svazem Čechů. Konala se výstava obrazů Siniši Njegovana Stárka, gastronomická dílna pro děti, jarmark a folklorní program. Na jarmarku vystavovaly České besedy Nová Hradiška, Garešnica, Osijek, Dežanovec, Hrubečné Pole a Prekopakra a občanská sdružení z Lipiku a Prekopakry. V programu vystoupily České besedy Hrubečné Pole, Ivanovo Selo, Jazvenik a Prekopakra. Svaz Čechů zastupovala předsedkyně L. Stráníková.

 • Den bramboráků v Horním Daruvaru
  Den bramboráků v Horním Daruvaru

  17. a 18. června 2016 zorganizovala Česká beseda Horní Daruvar poprvé Dny české kultury – Dny bramboráků ve spolupráci se Svazem Čechů a pod záštitou Rady pro národnostní menšiny a města Daruvaru. Proběhl přednáškový večer na téma Brambory kdysi, dnes a zítra, v soutěži o nejlepší bramborák zvítězila skupina Podborská děvčata, v programu vystoupili žáci místní školy, Holubička České besedy Daruvar, Matice slovenská Mezurač a Pospolitost Maďarů Hrubečné Pole. Svaz zastupovali předsedkyně L. Stráníková a tajemník I. Vrbický.

 • Správní rada Svazu o akcích a financích

  16. června 2016 proběhla schůze správní rady Svazu. Byla přijata zpráva o realizaci plánů a projednána byla finanční situace a řada dalších otázek. Byla to příprava na předsednictvo Svazu.

 • Schůze dožínkového výboru

  15. června 2016 se v mezuračském Národním domě sešel celý dožínkový výbor. Projednány byly přípravy na dožínky.

 • Rozloučení s velvyslancem Košatkou
  Rozloučení s velvyslancem Košatkou

  13. června 2016 připravil velvyslanec Martin Košatka pro krajany recepci na velvyslanectví v Záhřebu na rozloučenou. Koncem června totiž opouští post velvyslance. Rozloučit se přijeli představitelé Svazu Čechů, mateřské školy z Daruvaru, českých škol v Daruvaru a Končenicích a z Českých besed Horní Daruvar, Mezurač, Záhřeb a Bjelovar.

 • Zkoumají dějiny Brigády Jana Žižky
  Zkoumají dějiny Brigády Jana Žižky

  13. června 2016 Svaz Čechů navštívili profesoři na katedře vojenského umění Univerzity obrany z Brna, Ing. Pavel Zona, Ph.D. a prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. Pracovali v archivu, kde je především zajímaly dějiny I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova. Ve Svazu se zmínili o obnově partnerství měst Daruvaru a Znojma, ke které hodlají dát iniciativu.

 • Folklorní Naše jaro v Kaptole
  Folklorní Naše jaro v Kaptole

  11. června 2016 se v Kaptole konalo Naše jaro, přehlídka dětských folklorních skupin. Organizátory byly Svaz Čechů a Česká beseda Kaptol, záštitu poskytla Rada pro národnostní menšiny a obec Kaptol. Přehlídka se kvůli nečasu konala ve sportovní hale školy Vilima Korajce, vystoupily 24 folklorní skupiny ze 17 Besed a škol z Bjelovaru, Bjeliševce, Dolan, Hercegovce, Jazveniku, Kaptola, Lipovce, Mezurače, Prekopakry, Rijeky, Sisku, Trégravy, Velkých a Malých Zdenců, Verovice, Daruvaru, Končenic a Záhřebu, hostem byl KUS Orljava z Pleternice.      VÍCE V JEDNOTĚ     FOTO na facebooku

 • Udělena uznání úspěšným žákům a učitelům
  Udělena uznání úspěšným žákům a učitelům

  8. června 2016 byly v rámci Našeho jara vyhlášeny výsledky výtvarné a literární soutěže a odevzdány diplomy žákům a studentům, kteří dosáhli pozoruhodných výsledků v županských, státních a mezinárodních soutěžích a zároveň se jakýmkoliv způsobem učí česky. Diplomy odevzdaly předsedkyně Svazu L. Stráníková a poradkyně pro české školy J. Staňová Brdarová 73 žákům a studentům za úspěch, a 42 učitelům, jejich vedoucím, za obětavou práci s žáky.     Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Ondřej Benešík v Daruvaru
  Ondřej Benešík v Daruvaru

  8. června 2016 Svaz Čechů navštívila delegace Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s předsedou Ondřejem Benešíkem v čele, tvořili ji dále místopředsedkyně Helena Langšádlová, Lubomír Toufar, Jan Zahradník a Šárka Vašková. Doprovázeli je velvyslanec Martin Košatka, jeho zástupce Miroslav Kolatek a poslanec Vladimír Bílek.
  Při návštěvě Svazu jednali o možnostech spolupráce s Českou republikou a o podpoře českého krajanského školství.     Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Počítačová třída v Končenicích
  Počítačová třída v Končenicích

  8. června člen Československého ústavu zahraničního, podnikatel Petar Petkov Stanchev s manželkou Petrou a manažerkou Renatou Sýkorovou, otevřel v České základní škole J. Růžičky v Končenicích počítačovou třídu, na kterou velkým dílem finančně přispěl. Navštívil také Svaz Čechů, kde se seznámil s činností Svazu, menšiny, nakladatelství Jednota a českým školstvím.      FOTO na facebooku

 • Den české kultury Záhřebského županství v Dubravě
  Den české kultury Záhřebského županství v Dubravě

  5. června 2016 se v Dubravě konal Den české kultury. Jeho součástí byla valná hromada spolku a slavnostní program. Svaz zastupoval tajemník Ivan Vrbický.
  V programu vystoupily: pěvecký sbor Základní školy Dubrava, který zazpíval dvě české písně, dechová hudba České besedy Daruvarský Brestov, pěvecká skupina Jiřiny České besedy Jazvenik, dvě skupiny Holubičky České besedy Daruvar, ženská a mužská pěvecká skupina České besedy Záhřebského županství.     Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Návštěva a vystoupení folkloristů z Dobřan
  Návštěva a vystoupení folkloristů z Dobřan

  3. června 2016 navštívili Svaz Čechů členové folklorního souboru Vozembach, který působí při Základní umělecké škole Dobřany v ČR. Jako hosté České besedy Daruvar přijeli ze slovenských Brežic, kde už čtrnáct let pěstují přátelství s tamní hudební školou. Prohlédli si také mateřskou a základní školu, Svaz, Jednotu a Českou galerii. V Českém domě vystoupili s programem nazvaným Český rok s Vozembachem.     Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Záhřebští studenti bohemistiky na návštěvě
  Záhřebští studenti bohemistiky na návštěvě

  3. června 2016 navštívili Svaz Čechů studenti českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Záhřeb s vedoucí lektorkou Slavomirou Ribarovou. Projednali možnosti spolupráce se Svazem a Jednotou a navštívili také mateřskou a základní školu.

 • Zasedala rada pro informování
  Zasedala rada pro informování

  2. června 2016 se konala schůze rady pro informování Svazu Čechů, kterou svolala předsedkyně Lenka Lalićová. Jednalo se o propagování dožínkových slavností, o webových stránkách Svazu a o informování veřejnosti o činnosti české menšiny v Chorvatsku.

 • Přípravy Dožínek pokračují

  30. května 2016 navštívil Svaz předseda České besedy Mezurač Velibor Potužák kvůli finančnímu zajištění letošních Dožínek. O stejné záležitosti se 6. června jednali ve Svazu předsedkyně Libuše Stráníková a předseda České besedy Mezurač Velibor Potužák se starostou Kutiny Andrijem Rudićem a jeho spolupracovníky.

 • Lipovečtí ochotníci na státní přehlídce
  Lipovečtí ochotníci na státní přehlídce

  27.–29. května 2016 se ve Vodicích konal Festival chorvatského amatérského divadla. Zúčastnil se ho divadelní soubor České besedy Lipovec se hrou Carla Goldoniho Poprask na laguně v režii Drahušky De Bonové. Na festivalu bylo sehráno 23 her, vybraných ze 180 představení v celém Chorvatsku. Představení Lipoveckých se setkalo s pochvalou poroty.     Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Dny české kultury v Bjelovaru
  Dny české kultury v Bjelovaru

  28. května 2016 Dny české kultury v Bjelovaru uzavřela Česká obec Bjelovar dopoledním jarmarkem, průvodem všech účastníků, folklorním programem na městském korze a slavnostním večerem v městském kulturním domě, v němž kromě sekcí spolku vystoupily České besedy Sisak a Velké a Malé Zdence a KUS z Čazmy. O den dříve měl přednášku o Češích v Chorvatsku předseda historické rady Vladimír Ivić. Dny se konaly ve spolupráci se Svazem Čechů a pod záštitou Rady pro národnostní menšiny a města Bjelovaru. Svaz zastupovala předsedkyně L. Stráníková.     Více v Jednotě   FOTO na facebooku

 • Valné hromady
  Valné hromady

  27. května 2016 se konala valná hromada České besedy Horní Daruvar, Svaz zastupoval tajemník Ivan Vrbický.
  Více v Jednotě     FOTO na facebooku

 • Návštěva z FF Univerzity Palackého v Olomouci
  Návštěva z FF Univerzity Palackého v Olomouci

  23. května 2016 navštívili Svazu Čechů profesor Ivo Barteček, Andrea Preissová Krejčí, Václav Kočí a Jana Máčalová z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informovali o svém záměru provést v krajanské komunitě výzkum, před tím se zúčastnili Sympozia o českém jazyce.

 • Májové slavnosti v Hercegovci
  Májové slavnosti v Hercegovci

  22. května 2016 začaly v Hercegovci Májové slavnosti, obyčej kácení májek a zvaní děvčat na májovou zábavu. Pořádala je Česká beseda Hercegovec ve spolupráci se Svazem Čechů, pod záštitou Rady pro národnostní menšiny RCH a obce Hercegovec. V programu kromě besedních skupin účinkovala Česká beseda Končenice, Matice slovenská Mezurač, KUS Mijo Stuparić z Veliké Ludiny a Chorvatská čítárna z Hercegovce. Mezi hosty byli předsedkyně Svazu L. Stráníková a starosta obce Boro Bašljan.       FOTO na facebooku

 • Jarní tóny Jana Vlašimského ve Virovitici
  Jarní tóny Jana Vlašimského ve Virovitici

  22. května 2016 skončily Dny Jana Vlašimského ve Virovitici. Během sedmnácti dnů se konala divadelní a filmová představení, koncerty, folklorní programy a kulatý stůl. Spolupořadatelem byl Svaz Čechů, spolupracovníky Hudební škola Jana Vlašimského, pěvecký spolek Rodoljub, Městská hudba Virovitica, Městské muzeum Virovitica, Katolická základní škola a sdružení Downův syndrom z Virovitice. Akci zaštítily Rada pro národnostní menšiny RCH, město Virovitica a Virovitické-podravské županství.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • Zahájeny Dny české kultury v Bjelovaru
  Zahájeny Dny české kultury v Bjelovaru

  22. května 2016 Dny české kultury v Bjelovaru zahájilo otevření výstavy Češi v Chorvatsku – český kulturní rok. Výstavu otevřela šéfredaktorka Jednoty Jana Staňová.

 • Den české kultury v Osijeku
  Den české kultury v Osijeku

  21. května 2016 zorganizovala Česká beseda Osijek poprvé Den české kultury ve spolupráci se Svazem Čechů, městem Osijek a Úřadem pro lidská práva. Konal se jarmark, výtvarná výstava a přednáška Anny Vodvárkové o Češích v Chorvatsku, v programu vystoupily besední pěvecká skupina, loutkářská skupina školy Komenského z Daruvaru a všechny sekce České besedy Rijeka. Svaz zastupoval tajemník Ivan Vrbický.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • 90. výročí České besedy Daruvarský Brestov
  90. výročí České besedy Daruvarský Brestov

  21. května 2016 oslavily 90. výročí založení Česká beseda Daruvarský Brestov a místní česká škola. Oslava se konala s pomocí Svazu Čechů a pod záštitou Rady pro národnostní menšiny RCH a obce Končenice. V programu vystoupili oslavenci ze školy a Besedy a hosté z Končenic, Prekopakry a Pleternice, připravena byla výstava fotografií a dokumentů. Mezi hosty byli předsedkyně Svazu L. Stráníková a starosta obce Zlatko Bakunić.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • Sympozium o českém jazyce
  Sympozium o českém jazyce

  20. května 2016 zorganizoval Svaz Čechů 4. Sympozium o českém jazyce, pod záštitou Rady pro národnostní menšiny a Československého ústavu zahraničního. O technické záležitosti se postaraly škola a Beseda. Přítomni byli zástupce velvyslance ČR Miroslav Kolatek, předsedkyně Svazu L. Stráníková a místostarostka Veronika Pilátová. Přednášeli doc. Ivana Bozděchová, Helena Stráníková, Marie Sohrová, Jasna Filová, Luděk Korbel, Jitka Staňová Brdarová a Mája Burgerová.    VÍCE V JEDNOTĚ

 • Doc. Bozděchová s novináři a školáky
  Doc. Bozděchová s novináři a školáky

  19. května 2016 přijela do Daruvaru docentka PhDr. Ivana Bozděchová, CSc z katedry pro český jazyk a komunikaci FFUK v Praze. Vedla seminář pro krajanské novináře a pobesedovala s žáky sedmých a osmých tříd školy Komenského a se studenty druhého a třetí ročníku Gymnázia Daruvar.

 • Mladí lidé jako nositelé identity menšiny
  Mladí lidé jako nositelé identity menšiny

  18. května 2016 zorganizovala Rada české menšiny města Záhřebu kulatý stůl na téma „Mladí lidé jako nositelé identity menšiny v současné chorvatské společnosti“. Předsedkyně Svazu L. Stráníková mluvila o akcích Svazu zaměřených na posílení identity dětí a mladých lidí. Kulatý stůl byl součástí obsáhlých Dnů české a chorvatské kultury v Záhřebu.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • Českými stopami
  Českými stopami

  17. května 2016 představila NVI Jednota v místnostech Svazu projekt Českými stopami, který realizuje společně s Turistickým sdružením Daruvar – Papuk. Jejím cílem je opatřit turistické tabule s informacemi o českých institucích v Daruvaru.

 • Pracovně v České besedě Verovice
  Pracovně v České besedě Verovice

  16. května 2016 navštívili poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně a tajemník Svazu Libuše Stráníková a Ivan Vrbický Českou besedu Verovice. S předsedkyní Jasnou Bergerovou a spolupracovníky jednali o situaci, která vznikla následkem vleklého soudního sporu. Předsedkyni byl doporučen postup, který by měl vést k normalizaci vztahů ve spolku.

 • Valné hromady
  Valné hromady

  14. května 2016 měla volební valnou hromadu Česká beseda Dolany. Předsedkyní byla znovu zvolena Slavica Bublićová. Svaz Čechů zastupovala Anita Stožická.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • Oslava 20. výročí České besedy Slavonský Brod
  Oslava 20. výročí České besedy Slavonský Brod

  14. května 2016 oslavila 20. výročí založení Česká beseda Slavonský Brod. Připravena byla výstava starožitností a dokumentů a stánek s pečivem. V programu vystoupil besední pěvecký sbor Vltava, dvě skupiny záhřebského Jetelíčku, Matice důchodců Slavonský Brod a domácí spolky Veseli Šokci a Brodski biseri. Předsedkyně Svazu odevzdala Besedě uznání Svazu a stříbrný diplom Chorvatského sněmu kultury. Mezi hosty byli i místopředseda Svazu Jiří Bahník, předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová a představitelé Besed z Osijeku, Mačina Brda, Srbce a Nové Vsi v BaH.    Více v Jednotě    FOTO na facebooku

 • Literární večer v Kutině
  Literární večer v Kutině

  12. května 2016 zorganizovaly Městská knihovna v Kutině ve spolupráci s Klubem krajanských autorů literární večer české krajanské poezie, nazvaný Vstříc dožínkám. Hlavní slovo měly Jolana Petrinićová a Věra Vystydová, které představily své knihy, a překladatel Mato Pejić. Libuše Stráníková podala krátký přehled krajanské literární tvorby a Táňa Novotná Golubićová se zamyslela nad otázkou, proč píšeme česky.  FOTO na facebooku    VÍCE V JEDNOTĚ

 • Návštěva u místostarosty Osijeku
  Návštěva u místostarosty Osijeku

  10. května 2016 navštívili předsedkyně a tajemník Svazu společně s představiteli České besedy Osijek městskou radnici. Místostarostu Osijeku Vladimira Hama pozvali na první Den české kultury v Osijeku a jednali o potřebách a přáních tohoto mladého krajanského spolku. V. Ham přislíbil podporu zejména v navázání spolupráce s Českou republikou.    Více v Jednotě

 • Dožínkové podvýbory o dožínkách
  Dožínkové podvýbory o dožínkách

  9. května 2016 se ve Svazu konala schůze o dožínkách. Vedoucí programového a průvodového podvýboru dožínek společně s předsedkyní a tajemnicí Svazu a členy České besedy Daruvar, kteří tyto funkce konali v Daruvaru, projednali průběh příprav na dožínkové slavnosti, které v Mezurači a Kutině proběhnou 15. a 16. července.

 • Historická rada o oslavě výročí

  9. května 2016 projednala historická rada podrobnosti týkající se připomenutí 25. výročí odsunu dětí do bezpečí České republiky před válečným ohrožením v roce 1991 a oslavy 70. výročí Jednoty a 95. výročí založení Svazu Čechů. Oslavy proběhnou na podzim a budou obsahovat vzpomínkový večer (23. září), výstavy, setkání dopisovatelů Jednoty, kulatý stůl o minulosti, současnosti a perspektivách Svazu (29. října).

 • Den české kultury v Bjeliševci
  Den české kultury v Bjeliševci

  7. května 2016 zorganizovala Den české kultury Česká beseda Bjeliševec ve spolupráci se Svazem Čechů. V programu vystoupily České besedy Bjeliševec, Kaptol, Prekopakra, Šibovec a Ivanovo Selo. Jménem Svazu byla přítomna místopředsedkyně Anna Marie Štrumlová Tučková.    VÍCE V JEDNOTĚ    FOTO na facebooku

 • Naše jaro v Končenicích
  Naše jaro v Končenicích

  6. května 2016 se v Končenicích konalo Naše jaro, přehlídka dětských divadelních a loutkářských skupin a recitátorů. Zúčastnili se jí žáci z českých škol z Daruvaru, Končenic a Ivanova Sela, ze škol s výukou českého jazyka v Mezurači, Sirači, Bjelovaru, z České doplňovací školy České besedy Záhřeb, Českých besed Verovice, Dolany a Osijek.   VÍCE V JEDNOTĚ   FOTO na facebooku

 • Zahájeny Jarní tóny Jana Vlašimského
  Zahájeny Jarní tóny Jana Vlašimského

  5. května 2016 byly promítáním českého filmu zahájeny Jarní tóny Jana Vlašimského ve Virovitici, které potrvají do 22. května. Organizuje je Česká beseda Verovice a Svaz Čechů pod záštitou Rady pro národnostní menšiny RCH, města Virovitica, Viroviticko-podravského županství, městské Turistické pospolitosti, Flora VTC a Městského muzea Virovitice.

 • Jaromír Šlápota česným občanem Daruvaru, plaketa Jarmile Kulhavé
  Jaromír Šlápota česným občanem Daruvaru, plaketa Jarmile Kulhavé

  5. května 2016 ke Dni města Daruvaru byl na návrh Svazu Čechů předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota jmenován čestným občanem Daruvaru, a dosavadní tajemnice Svazu Jarmila Kulhavá dostala plaketu města. J. Šlápota při té příležitosti navštívil radnici, Svaz Čechů, Českou mateřskou školu Ferda Mravenec a Českou základní školu Josefa Růžičky. Do chorvatské mateřské školy Vladimira Nazora přivezl darem dětské hračky.   VÍCE V JEDNOTĚ

 • Slavnostní valná hromada v Holubňáku
  Slavnostní valná hromada v Holubňáku

  30. dubna 2016 měla valnou hromadu Česká beseda Holubňák, která zároveň oslavila 90. výročí působení. K narozeninám jí blahopřáli předsedkyně Svazu L. Stráníková, poslanec V. Bílek, předsedové a představitelé Besed a místostarosta obce Dežanovec a předseda obecní české menšinové rady Slávko Nechvátal. V programu vystoupily divadelní skupiny z Dolních Střežan, Jazveniku, Šibovce a Holubňáku.    VÍCE V JEDNOTĚ,   FOTO na facebooku

 • Vyúčtování

  29. dubna 2016 byl termín k vyúčtování finančních prostředků z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin. Tajemník I. Vrbický všechny dokumenty odvezl do Záhřebu.

 • Výstava Barbory Piskáčkové
  Výstava Barbory Piskáčkové

  28. dubna 2016 byla v České galerii otevřena výstava české amatérské malířky Barbory Piskáčkové, kterou zapůjčila Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové ze Všeradic u Berouna. Vernisáž recitací a tancem zpestřila čtvrtá třída školy Komenského s učitelkou Světluškou Prokopićovou. Velký zájem byl o dílnu malby horkým voskem, kterou vedla autorka výstavy.

 • Návštěva v archivu Svazu
  Návštěva v archivu Svazu

  26. dubna 2016 navštívil archiv Svazu Čechů tajemník České besedy Nová Ves v BaH Miroslav Stojković se synem Goranem. Za pomoci Václava Herouta hledali materiály pro chystanou monografii Nové Vsi.

 • Valné hromady
  Valné hromady

  22. dubna 2016 byl tajemník Svazu Ivan Vrbický hostem valné hromady Radio klubu Jan Hus v Daruvaru (VÍCE V JEDNOTĚ). 23. dubna se konala druhá řádná valná hromada České besedy Osijek. Svaz na ní zastupovala předsedkyně Libuše Stráníková. VÍCE V JEDNOTĚ,   FOTO na Facebooku

 • Koncert Českého klavírního dua
  Koncert Českého klavírního dua

  20. dubna 2016 proběhl v Hudební škole Bruna Bjelinského koncert Českého klavírního dua, Heleny a Radomira Melmukových z Prahy. Koncert zprostředkoval Svaz Čechů, čímž se připojil k akci hudební školy Kouzelné zvuky, kterým se shromažďují prostředky na nový klavír.   VÍCE V JEDNOTĚ     FOTO na Facebooku

 • Organizační výbor dožínek navštívil Kutinu
  Organizační výbor dožínek navštívil Kutinu

  18. dubna 2016 se v Mezurači konala schůze organizačního výboru dožínek. Za přítomnosti přestavitelů města Kutiny a většiny vedoucích podvýborů byly znovu upřesněny úkoly. Před schůzí si všichni v doprovodu starosty Andriji Rudiće a poslance za českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka v Kutině prohlédli místa, kde dožínky budou probíhat.

 • Valné hromady Besed
  Valné hromady Besed

  16. dubna 2016 proběhly valné hromady Českých besed Končenice a Velké a Malé Zdence. Svaz Čechů na nich zastupovali L. Stráníková (Končenice) a I. Vrbický (Zdence). Česká beseda Velké a Malé Zdence udělila čestné členství bývalé tajemnici Svazu Čechů Jarmile Kulhavé.   KONČENICE V JEDNOTĚ   FOTO Končenice,    ZDENCE V JEDNOTĚ    FOTO Zdence

 • Jihomoravský hejtman Hašek v Daruvaru
  Jihomoravský hejtman Hašek v Daruvaru

  16. dubna 2016 uzavřel jihomoravský hejtman Michal Hašek návštěvu Chorvatska cestou do Daruvaru, kde se v úřadu starosty města Dalibora Rohlíka setkal s předními osobnostmi krajanských institucí. Navštívil také školu Komenského, kde odevzdal knihy, a Hudební školu Bruna Bjelinského, které předal dar Jihomoravského kraje, šek v hodnotě 100 000 korun na koupi koncertního klavíru.

 • Lipovlanští ve Svazu Čechů
  Lipovlanští ve Svazu Čechů

  15. dubna 2016 navštívili Svaz předseda České besedy obce Lipovlany Mirko Knížek a člen správního výboru Slávek Kupský. Přijeli se poradit o přípravách na Zpěvánky, které se poprvé v Lipovlanech budou konat 19. listopadu. Postěžovali si na nevyřešenou otázku prostoru pro činnost Besedy.

 • Klub výtvarníků o dožínkové výstavě
  Klub výtvarníků o dožínkové výstavě

  14. dubna 2016 se sešli daruvarští členové Klubu výtvarníků Svazu Čechů. Deset krajanských amatérských malířů se pod vedením Anity Resové zabývalo přípravou výstav k dožínkám a dnům české kultury v Bjelovaru a Mezurači, zviditelněním a zaktivováním České galerie, činností tvůrčích skupin v Besedách a získáváním mladých výtvarníků.

 • Dny Jihomoravského kraje
  Dny Jihomoravského kraje

  13.–14. dubna 2016 proběhly v Záhřebu Dny Jihomoravského kraje. V početné delegaci byl hejtman Michal Hašek, předseda sdružení hejtmanů českých regií. Jeho hostitelem bylo velvyslanectví ČR a Goran Bauk, župan Šibensko-kninského županství a předseda Chorvatské pospolitosti županství. Na slavnostní gala večeři a na představování jižní Moravy byli pozváni i četní krajané.

  VÍCE V JEDNOTĚ

 • Návštěva Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu RCH
  Návštěva Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu RCH

  12. dubna 2016 navštívili představitelé menšiny Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu. Novou vedoucí Služby pro menšiny a žáky se zvláštními potřebami Marijanu Gojčetovou a Nadou Zidar Bogadiovou seznámily s českým menšinovým školstvím a s plány a potřebami školní rady. V delegaci byli poradkyně pro české školy J. Staňová Brdarová, předsedkyně Svazu L. Stráníková, místopředseda J. Bahník, tajemník I. Vrbický, spolupracovnice Agentury pro výchovu a vzdělávání M. Koláčková Novoselová a ředitelka NVI Jednota L. Dujmenovićová.

  VÍCE V JEDNOTĚ

 • 10. dubna 2016

  10. dubna 2016 měl v Daruvaru koncert pěvecký sbor Ivan Filipović ze Záhřebu. Koncert pořádala Hudební škola Bruna Bjelinského za přispění Svazu Čechů a České besedy Daruvar.

 • Víkend 9. a 10. dubna 2016
  Víkend 9. a 10. dubna 2016

  9. a 10. dubna 2016 proběhlo pět valných hromad Českých besed. Svaz na nich představovali I. Vrbický (Lipovec a Daruvarský Brestov), A. M. Štrumlová Tučková (Jazvenik), J. Bergerová (Tréglava) a L. Stráníková (Hercegovec).

  Read more...
 • Schůze školní rady
  Schůze školní rady

  7. dubna 2016 se konala schůze školní rady. Předsedkyně J. Staňová Brdarová podala informaci o realizovaných akcích (zimní škola, plénum učitelů, seminář v ČR), o akcích, které následují (Naše jaro, letní škola pro žáky 7. tříd, sympozium o českém jazyce), o kurikulární reformě. Jednalo se i o výuce češtiny na gymnáziu.

 • Literární klub
  Literární klub

  6. dubna 2016 bylo ustaveno vedení Literárního klubu, který je součástí kulturní rady Svazu. Jsou v něm vedoucí Táňa Novotná Golubićová, Alena Raisová, Jiřinka Brkićová, Libuše Stráníková a český učitel Luděk Korbel. Jednalo se o účasti na Rešetarském jaru, večeru krajanské poezie v Kutině a o způsobu, jak pro psaní v češtině získat mladé krajany.

 • Ředitelé o osudu českého gymnázia
  Ředitelé o osudu českého gymnázia

  6. dubna 2016 na tříhodinové schůzi informovala ředitelka Gymnázia Daruvar Romana Bakarićová ředitele českých škol M. Válkovou a J. Vrabce, poradkyni J. Staňovou Brdarovou, vedení Svazu a místožupanku T. Novotnou Golubićovou o rozhodnutí zřizovatele školy, Bjelovarsko-bilogorského županství, že v následujícím roce nebude otevřeno české oddělení gymnázia.
  VÍCE V JEDNOTĚ
   

 • Na letní školu s Insula Toursem

  4. dubna 2016 rozhodli ředitelé obou českých základních škol M. Válková, J. Vrabec, poradkyně J. Staňová Brdarová, předsedkyně Svazu L. Stráníková a tajemník I. Vrbický o volbě turistické agentury, která se postará o letní školu žáků sedmých tříd v ČR. Bude to již osvědčená Insula Tours. Jednalo se také o opožděné informaci, že daruvarské gymnázium na příští rok nepřihlásilo otevření českého oddělení.

 • Obecná škola k 80. narozeninám Zdeňka Svěráka
  Obecná škola k 80. narozeninám Zdeňka Svěráka

  29. března 2016 byl v daruvarském kinosále promítnut film Zdeňka a Jana Svěrákových Obecná škola. Svaz Čechů se tak zapojil do celosvětové akce oslavy osmdesátých narozenin jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury, herce, scenáristy, cimrmanologa a autora textů písní pro děti Zdeňka Svěráka.

  Read more...
 • Seminář pro krajanské učitele v Brně
  Seminář pro krajanské učitele v Brně

  20.–24. března byla padesátičlenná skupina krajanských učitelů na semináři v Brně. Seminář zorganizovaly školní rada Svazu společně se spolkem Komenský v Brně, jeho konání finančně podpořila ministerstva školství ČR a RCH.

   

 • Divadelní přehlídka
  Divadelní přehlídka

  18.–19. března 2016 proběhla 29. přehlídka českých divadelních ochotníků v Lipovci. Konala se v rámci oslav 125. výročí prvního sehrání českého divadla na krajanském venkově a 95. výročí Svazu Čechů pod patronátem Rady pro národnostní menšiny RCH a města Daruvaru.

  Read more...
 • Schůze správní rady Svazu

  17. března 2016 se konala schůze správní rady Svazu, přítomni byli L. Stráníková, J. Bahník, L. Janotová, L. Lalićová, A. M. Štrumlová Tučková, J. Staňová Brdarová a I. Vrbický, a jako hosté V. Bílek a A. Štokićová. Jednalo se o přípravě plánovaných akcí, o finanční situaci, dožínkách a výročí Svazu Čechů.

  Read more...
 • Den Jednoty
  Den Jednoty

  16. března 2016 oslavila NVI Jednota v kruhu svých zaměstnanců a důchodců 70. narozeniny týdeníku Jednota. Odevzdány byly jubilejní odměny Željkovi Podsedníkovi za dvacet a Lýdii Dujmenovićové a Janě Staňové za deset let práce. Hosty byli předsedkyně a tajemník Svazu Libuše Stráníková a Ivan Vrbický a členky správní rady Jednoty Jarmila Kulhavá a Lenka Janotová.

  Read more...
 • Výstava soudobého českého umění v Sisku
  Výstava soudobého českého umění v Sisku

  3. března 2016 byla v Galerii Striegl v Sisku otevřena výstava Současné české umění, obrazy z Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové ze Všeradic. Na vernisáži byli přítomni zástupce velvyslance Miroslav Kolatek, předsedkyně Svazu Libuše Stráníková, předsedkyně shromáždění Sisacko-moslavinského županství Ivanka Roksandićová a předseda Městské rady Sisku Ivan Đumbir. Zazpívala pěvecká skupina sisacké České besedy.

 • Valné hromady krajanských spolků
  Valné hromady krajanských spolků

  23. ledna 2016 se konala valná hromada České besedy Dolní Střežany. Svaz zastupovala Libuše Stráníková.

  Read more...
 • Návštěvy a setkání
  Návštěvy a setkání

  8. února 2016 navštívili Bjeliševec a Požegu předsedkyně Svazu L. Stráníková, tajemník Ivan Vrbický a bývalá tajemnice Jarmila Kulhavá. V Bjeliševci je předsedkyně Alenka Hrušková se spolupracovníky informovala, jak probíhá rekonstrukce Místního domu.

  Read more...
 • Závěrečná akce Měsíce mateřského jazyka
  Závěrečná akce Měsíce mateřského jazyka

  19. února proběhla závěrečná akce Měsíce mateřského jazyka. Ve vstupní hale Svazu Čechů byly uděleny diplomy všem účastníkům Olympiády z českého jazyka a tři nejlepší v každé kategorii dostali knihy.

  Read more...
 • Divadelní rada

  17. února 2016 se konala schůze divadelní rady. Jednalo se divadelní přehlídce, která se bude konat 18. a 19. března v Lipovci. Předsedkyně S. Prokopićová informovala, že se přihlásilo 12 divadelních souborů. Debatu vyvolalo jmenování poroty. Výsledkem je, že na přehlídku bude pozván selektor Chorvatského sněmu kultury, který zhlédne všechny hry.

 • Pěvecký sbor Kantiléna v Daruvaru
  Pěvecký sbor Kantiléna v Daruvaru

  11. února 2016 vystoupil v daruvarském kostele Nejsvětější Trojice prestižní Pěvecký sbor dětí a mládeže Kantiléna, který působí při Filharmonii Brno. Hostování zprostředkovaly Svaz Čechů a české velvyslanectví ve spolupráci s ČZŠ Komenského, Hudební školou Bruna Bjelinského a Gymnáziem Daruvar.

  Read more...
 • Měsíc mateřského jazyka - setkání krajanských literátů
  Měsíc mateřského jazyka - setkání krajanských literátů

  18. února 2016 se v Ústřední knihovně pro českou národnost v Daruvaru popáté setkali krajanští literární tvůrci. Deset autorů četlo své básně a prózy a diskutovalo o stavu krajanské literatury. Stěžovali si na nezájem krajanské komunity a jejich tvorbu, na nezájem mladých o literární tvorbu a na stav češtiny vůbec.

 • Měsíc mateřského jazyka - škola tvůrčího psaní a jazyková olympiáda
  Měsíc mateřského jazyka - škola tvůrčího psaní a jazyková olympiáda

  9. a 10. února proběhla na gymnáziu v rámci Měsíce mateřského jazyka škola tvůrčího psaní pro české gymnazisty a středoškoláky a v Končenicích Olympiáda z českého jazyka pro nejúspěšnější žáky 3. – 8. tříd českých základních škol. Tvůrčí psaní vedl Luděk Korbel, olympiádu Naďa Sviderková.

  Read more...
 • Folklorní a hudební porada
  Folklorní a hudební porada

  5. února 2016 se ve Svazu Čechů konaly dvě odborné porady.
  Poradu pro vedoucí folklorních skupin vedla Željka Zadrová. Přítomným vedoucím z Kaptola, Hercegovce, Hrubečného Pole a Mezurače bylo vysvětleno, že z praktických důvodů se dožínkový program v Kutině bude konat ve dvou termínech na dvou jevištích. Bylo rozhodnuto, že jako společné se tančit budou Jarmark a Horácká kola.

  Read more...
 • České školy v projektu IntegraNorm

  4. února byl v místnostech Svazu ředitelům škol a představitelům Svazu představen projekt s názvem Integrační procesy většinové a menšinové populace mladých v etnicky smíšených společenstvích (IntegraNorm), který bude v následujících čtyřech letech probíhat ve školách v Daruvaru a Končenicích.

  Read more...
 • Přípravy na dožínky
  Přípravy na dožínky

  3. února 2016 se v Mezurači sešli vedoucí dožínkových podvýborů s představiteli Svazu Čechů (předsedkyně L. Stráníková, místopředsedkyně A. M. Štrumlová Tučková, tajemník I. Vrbický, Željka Zadrová, Anita Resová a Lidija Dujmenovićová) a  města Kutiny (přednostka správního oddělení společenských záležitostí Jasminka Molnarová a další). Jednali o přípravách na dožínky a o pomoci Svazu při jejich organizaci.

 • Jarmila Kulhavá v důchodu

  1. února 2016 ukončila svou dvacetiletou práci ve Svazu tajemnice Jarmila Kulhavá a nastoupil nový tajemník Ivan Vrbický.
  Ke změně došlo i v NVI Jednotě: z mateřské dovolené se vrátila Jana Staňová, která byla na základě interního výběrového řízení zvolena do funkce hlavní a zodpovědné redaktorky Jednoty.

 • Odevzdáno vyúčtování za rok 2015
  Odevzdáno vyúčtování za rok 2015

  Vyúčtování finančních prostředků ve výši 700 tisíc kun odvezly předsedkyně L. Stráníková a tajemnice J. Kulhavá 26. ledna do Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin. V Záhřebu se setkaly s přednostkou Úřadu Bahrijou Sejfićovou, předsedou Rady pro národnostní menšiny Aleksandrem Tolnauerem a poslancem Vladimírem Bílkem.

  Read more...
 • Výstava soudobých českých malířů v Kutině
  Výstava soudobých českých malířů v Kutině

  27. ledna 2016 byla v Galerii Moslaviny v Kutině slavnostně otevřena výstava současných českých malířů, zapůjčená z Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích. Byla to první akce, která měla zviditelnit českou menšinu a propagovat dožínky.

  Read more...
 • Plénum českých učitelů
  Plénum českých učitelů

  22. ledna proběhlo v malém sále Českého domu v Daruvaru plénum českých učitelů, které každoročně organizuje školní rada Svazu Čechů ve spolupráci s ČZŠ Komenského za finanční podpory Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu RCH.

  Read more...
 • Měsíc mateřského jazyka
  Měsíc mateřského jazyka

  Od 21. ledna do 21. února,  kdy se oslavuje Den mateřského jazyka, probíhal v Daruvaru na iniciativu místožupanky Táni Novotné Golubićové Měsíc mateřského jazyka.

  Read more...
 • Jmenováni vedoucí dožínkových podvýborů

  14. ledna se v Mezurači sešel správní výbor České besedy, aby projednal postup příprav na dožínky. Předseda Velibor Potužák představil plánovaný program a jmenoval vedoucí většiny podvýborů. Na schůzi byli přítomni předsedkyně Svazu L. Stráníková a místopředseda J. Bahník.

 • Folklorní rada
  Folklorní rada

  5. ledna byla pod vedením Željky Zadrové založena folklorní rada, která je součástí kulturní rady Svazu. Jednalo o folklorním programu dožínek. Folklorní radu tvoří Ž. Zadrová, Jitka Janotová Doležalová, Tomislav Doležal z Daruvaru, Kristina Kvapilová a Igor Šimala z Končenic, Vlatka Jurićová ze Zdenců a Daniel Srdić z Bjelovaru.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2016

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)

• Setkání učitelů – 22. ledna – Daruvar
• Přehlídka krajanského divadla
– 18. a 19. března – Lipovec
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 6. května – Končenice
• Sympozium o českém jazyce – 20. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 7.–22. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 8. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 11. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 25. června – Dolní Střežany
• Etno den – 9. července – Ivanovo Selo
• Dožínky – 15. a 16. července – Mezurač a Kutina
• Krajanské zpěvánky – 17. září – Rijeka
                                        – říjen – Daruvar
                                        – 19. listopadu – Lipovlany
• Přehlídka hudebních skupin – listopad – Záhřeb
• Večer národnostních menšin – 26. listopadu – Bjelovar

Výročí (obljetnice)
Svaz Čechů – 95 let
Odsun dětí do České republiky – 25 let
Daruvarský Brestov – 90 let Besedy
Slavonský Brod – 20 let Besedy

Dny české kultury
Záhřebské županství
Bjeliševec
Prekopakra
Bjelovar
Sisak
Končenice
Nova Gradiška
Jazvenik
Garešnica
Hercegovec
Velké a Malé Zdence
Horní Daruvar
Hrubečné Pole
Tréglava
Holubňák
Dolany
Šibovec