Novinky ze Svazu Čechů

 • Divadelní rada o semináři a přehlídce
  Divadelní rada o semináři a přehlídce

  21. září 2016 jednala divadelní rada pod vedením předsedkyně Světlušky Prokopićové o divadelním semináři a divadelní přehlídce. Divadelní seminář se bude konat 11. a 12. listopadu v Daruvaru a povedou ho Helena a Jaroslav Vondruškovi. Bylo určeno datum konání divadelní přehlídky: 24. a 25. března 2017. Bude na ni pozván selektor Chorvatského sněmu kultury.

 • Konference o české diaspoře
  Konference o české diaspoře

  19. a 20. září 2016 se v Praze konala mezinárodní konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádala Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí ve spolupráci s Akademií věd ČR a Českou školou bez hranic, pod záštitou 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky. Cílem konference bylo zjistit, co Česká republika dělá pro krajany, zejména pro jejich snadnější návrat do vlasti, k otázce se vyjádřili předseda Komise Tomáš Grulich, zvláštní zmocněnec pro krajany MZV ČR Jaroslav Kantůrek, představitelé Etnologického ústavu a jednotlivých ministerstev, velvyslanec Izraele, vědečtí pracovníci z Irska, Francie a Austrálie. Bylo konstatováno, že je nutné, aby i ČR podobně jako jiné státy měla jednu instituci, která by se krajanům věnovala.
  Na konferenci byly předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Libuše Stráníková a poradkyně pro české školy v Chorvatsku Jitka Staňová Brdarová.

 • V Rijece začaly 15. krajanské zpěvánky
  V Rijece začaly 15. krajanské zpěvánky

  17. září 2016 proběhla v Rijece první část 15. krajanských zpěvánek. Společně se Svazem Čechů je pořádala Česká beseda Rijeka pod záštitou Rady pro národnostní menšiny, města Rijeka a Primorsko-goranského županství. Vystoupily pěvecké skupiny Českých besed Bjeliševec, Kaptol, Nová Hradiška, Prekopakda, Rijeka, Sisak, Verovice a Záhřeb. Jménem Svazu byl přítomen místopředseda Jiří Bahník. Další části Zpěvánek se budou konat 15. října a 19. listopadu. Více v Jednotě

 • Vladimír Bílek potřetí poslancem
  Vladimír Bílek potřetí poslancem

  11. září 2016 proběhly mimořádné volby do chorvatského parlamentu. Voliči české a slovenské národnosti volili nového poslance mezi dvěma kandidáty. Poslancem za českou a slovenskou menšinu byl s velkou převahou (84,43 % všech, kteří volili na menšinové listině) potřetí zvolen Vladimír Bílek.

 • Den české kultury na Strmci
  Den české kultury na Strmci

  11. září 2016 uspořádala Česká beseda Nová Hradiška a okolí Den české kultury, nazvaný Píseň a slovo na Strmci. Kromě pěvecké, recitátorské a tvůrčí besední sekce vystoupili hosté, Matice důchodců Zlatne godine z Nové Hradišky a srbský spolek Prosvjeta z Okučan. Před programem proběhla i výtvarná dílka.
  Byla to druhá část Dne české kultury novohradišské Besedy – první proběhla koncem srpna na novohradišském korze. Svaz Čechů zastupoval tajemník Ivan Vrbický.     Více v Jednotě

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2016

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)

• Setkání učitelů – 22. ledna – Daruvar
• Přehlídka krajanského divadla
– 18. a 19. března – Lipovec
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 6. května – Končenice
• Sympozium o českém jazyce – 20. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 7.–22. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 8. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 11. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 25. června – Dolní Střežany
• Etno den – 9. července – Ivanovo Selo
• Dožínky – 15. a 16. července – Mezurač a Kutina
• Krajanské zpěvánky – 17. září – Rijeka
                                        – říjen – Daruvar
                                        – 19. listopadu – Lipovlany
• Přehlídka hudebních skupin – listopad – Záhřeb
• Večer národnostních menšin – 26. listopadu – Bjelovar

Výročí (obljetnice)
Svaz Čechů – 95 let
Odsun dětí do České republiky – 25 let
Daruvarský Brestov – 90 let Besedy
Slavonský Brod – 20 let Besedy

Dny české kultury
Záhřebské županství
Bjeliševec
Prekopakra
Bjelovar
Sisak
Končenice
Nova Gradiška
Jazvenik
Garešnica
Hercegovec
Velké a Malé Zdence
Horní Daruvar
Hrubečné Pole
Tréglava
Holubňák
Dolany
Šibovec