Novinky ze Svazu Čechů

 • Školní rada o akcích v roce 2017
  Školní rada o akcích v roce 2017

  22. února 2017 se konala schůze školní rady Svazu Čechů. Jednalo se o připravovaných kulturních akcích pro žáky, o vzdělávacích akcích pro žáky a učitele, o spolupráci s různými institucemi, o učebnicích atd. Zatímco kulturní akce pro děti jsou standardní, předsedkyně rady Jitka Staňová Brdarová připomněla několik nových vzdělávacích akcí: je to terénní výuka v ČR pro žáky 6. tříd, logopedický kurs, kurs tvořivé dramatiky a tvůrčí psaní pro učitele. Vyzvala učitele, aby využili možnosti vzdělávání, která nabízí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a aby věnovali pozornost dětem s nadáním pro literární projev v češtině.

 • Vyhlášeny výsledky Olympiády z českého jazyka
  Vyhlášeny výsledky Olympiády z českého jazyka

  21. února 2017 se ve vstupní hale Svazu Čechů a Jednoty konala slavnost, na které byly vyhlášeny výsledky Olympiády v českém jazyce, která pod patronátem místožupanky Táni Novotné Golubićové proběhla v rámci Měsíce mateřského jazyka. Olympiádu vedla česká učitelka Naďa Sviderková za pomoci učitelů českého jazyka v Daruvaru a Končenicích.
  První místo v kategorii 3. a 4. tříd obsadil Karlo Krejča z Lipovce, nejlepší z žáků 5. a 6. tříd byla Ema Horká z Daruvaru a mezi žáky 7. a 8. tříd nejlepší byla Kristina Horká z Daruvaru.

 • Klub výtvarníků plánoval
  Klub výtvarníků plánoval

  20. února 2017 se sešli členové Klubu výtvarníků Svazu Čechů. Domluvili se o pořádání samostatné výstavy Marie Heroutové a společné výstavy k 110. výročí České besedy Daruvar, o účasti na výtvarných sympoziích (Ivanovo Selo a případně další). Výtvarníci se zúčastní také výstav Ondřeje Sekory v České galerii a Davida Vávry v hale městského kina.

 • Valné hromady spolků v Lipovlanech a Bjelovaru
  Valné hromady spolků v Lipovlanech a Bjelovaru

  18. února 2017 zorganizovala volební valnou hromadu Česká beseda obce Lipovlany. Přijata byla zpráva o činnosti, schváleny plány na letošní rok a zvolen nový správní výbor. V programu vystoupila pěvecká skupina lipovlanské besedy, hosté z Českých besed Sisak a Záhřebské županství a pěvecká skupina z Novské. Svaz Čechů zastupovala předsedkyně Libuše Stráníková.

  Read more...
 • Setkání krajanských autorů
  Setkání krajanských autorů

  17. února 2017 se konalo setkání krajanských autorů. Zorganizoval ho Klub literátů v rámci Měsíce mateřského jazyka. Setkání v Ústřední knihovně pro českou menšinu při Městské knihovně a čítárně v Daruvaru se zúčastnilo sedm krajanských autorů, kteří si popovídali o své tvorbě, přečetli několik ukázek a naplánovali další akce. Luděk Korbel doporučil nejnovější česká literární díla.

 • Valná hromada České besedy Končenice
  Valná hromada České besedy Končenice

  11. února 2017 proběhla volební valná hromada České besedy Končenice. Činnost spolku byla zhodnocena kladně, schváleny byly plány práce v letošním roce a zvolen nový správní výbor. V programu vystoupily všechny besední skupiny. Svaz Čechů zastupovala místopředsedkyně Anna Marie Štrumlová Tučková.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)

Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
Jarní tóny Jana Vlašimského – 7.–21. května – Virovitica
Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                        – 21. října – Velké Zdence
Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Záhřeb
Vonička – 18. listopadu – Daruvar
Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 14. a 15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 4.-8. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 7. července
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)

Bjeliševec (6. května)
Virovitica (20. a 21. května)    
Bjelovar (21., 26. a 27. května)  
Hercegovec (Májová setkání, 21. a 27. května)
Osijek (27. května)
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury, 8.–14. května)
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu, květen)
Dubrava (4. června)
Horní Daruvar (Dny bramboráků, 16.–18. června)
Prekopakra (červen)
Sisak (červen)
Nová Hradiška (červen a srpen)
Dolany (Kuchařská vitráž, 1. července)    
Mezurač (8.–9. července)
Kaptol (Den Čechů a Slováků, červenec)
Končenice (Končenické hody,12. srpna)
Dolní Střežany (19. srpna)
Šibovec (9. září)
Jazvenik (svátek sv. Václava, 30. září)
Tréglava (Jarmark starých řemesel, 31. září)
Holubňák (Dětská olympiáda, září/říjen)
Lipovlany (14. října)
Rijeka (říjen)
Garešnica (18. listopadu)