Novinky ze Svazu Čechů

 • Na podporu lipoveckým krajanům
  Na podporu lipoveckým krajanům

  17. října 2016 se na iniciativu České besedy Lipovec ve Svazu konala schůze, na které Lipovečtí vysvětlili situaci, týkající se změny lokace pro stavbu čističky odpadních vod a žádali menšinové instituce o podporu ve snaze čističku vrátit na původní lokaci.

  Read more...
 • Krajanské zpěvánky v Daruvaru
  Krajanské zpěvánky v Daruvaru

  15. října 2016 se v Českém domě v Daruvaru konala druhá část 15. krajanských zpěvánek, přehlídky pěveckých skupin a sborů. Vystoupily pěvecké skupiny Českých besed Daruvarský Brestov, Holubňák, Horní Daruvar, Hrubečné Pole, Končenice, Lipovec, Šibovec a Tréglava. O organizaci se postarala Česká beseda Daruvar a její pěvecký sbor. Mezi hosty byly předsedkyně Svazu L. Stráníková a místožupanka T. Novotná Golubićová.

  FOTO na facebooku

 • Vzpomínkový večer k 25. výročí odsunu dětí
  Vzpomínkový večer k 25. výročí odsunu dětí

  14. října 2016 zorganizoval Svaz Čechů ve spolupráci se školou Komenského a Jednotou vzpomínkový večer k 25. výročí odsunu dětí z válkou ohroženého Daruvarska do bezpečí v tehdejším Československu.

  Read more...
 • Dožínkové dozvuky v Mezurači
  Dožínkové dozvuky v Mezurači

  7. října 2016 zorganizovala Česká beseda Mezurač dožínkové dozvuky, na které byli pozváni všichni, kteří se zasloužili o úspěch letošních Dožínek, buďto jako organizátoři, účinkující nebo jako sponzoři. Všem jim poděkovali předseda Besedy Velibor Potužák, předsedkyně Svazu Libuše Stráníková, zástupkyně starosty Kutiny Jasminka Molnarová, poslanec Vladimír Bílek a místopředseda Svazu Jiří Bahník. Účinkující spolky obdržely uznání, sponzoři a donátoři poděkování. V programu vystoupily všechny sekce mezuračské Besedy: dechový orchestr, dětská a dospělá taneční skupina a pěvecká skupina. Pro všechny bylo připraveno pohoštění. Více v Jednotě

 • Den české kultury v Jazveniku
  Den české kultury v Jazveniku

  1. října 2016 se konal Den české kultury v Jazveniku, v rámci kterého bylo oslaveno 40. výročí založení folklorní skupiny České besedy Jazvenik. Na stáncích byly vystaveny rodinné starožitnosti a kulinářské výrobky jazvenických žen. V programu se představily pěvecká skupina a mladší a starší folklorní skupina a hosté z Hrubečného Pole. Burianova knihovna z Daruvaru věnovala Besedě několik českých knih. Více v Jednotě

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2016

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)

• Setkání učitelů – 22. ledna – Daruvar
• Přehlídka krajanského divadla
– 18. a 19. března – Lipovec
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 6. května – Končenice
• Sympozium o českém jazyce – 20. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 7.–22. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 8. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 11. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 25. června – Dolní Střežany
• Etno den – 9. července – Ivanovo Selo
• Dožínky – 15. a 16. července – Mezurač a Kutina
• Krajanské zpěvánky – 17. září – Rijeka
                                        – říjen – Daruvar
                                        – 19. listopadu – Lipovlany
• Přehlídka hudebních skupin – listopad – Záhřeb
• Večer národnostních menšin – 26. listopadu – Bjelovar

Výročí (obljetnice)
Svaz Čechů – 95 let
Odsun dětí do České republiky – 25 let
Daruvarský Brestov – 90 let Besedy
Slavonský Brod – 20 let Besedy

Dny české kultury
Záhřebské županství
Bjeliševec
Prekopakra
Bjelovar
Sisak
Končenice
Nova Gradiška
Jazvenik
Garešnica
Hercegovec
Velké a Malé Zdence
Horní Daruvar
Hrubečné Pole
Tréglava
Holubňák
Dolany
Šibovec