1. Podaci o Naručitelju

 

Naručitelj: Savez Čeha u Republici Hrvatskoj
Sjedište: Trg kralja Tomislava 7, 43 500 Daruvar
OIB: 44469575108
Bro jtelefona: +385 (0) 43 331233
Internet stranica: www.savez-ceha-rh.hr
Elektronička pošta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

 

Osoba/Služba za kontakt: Dalibor Kolar
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave predstavlja izvođenje radova na izgradnji nove građevine javne i društvene namjene na novoplaniranoj građevinskoj čestici katastarske oznake kat. čest. broj 305/2, k.o. Tkon, koji obuhvaća izvođenje sljedećih grupa radova:

  •      Građevinsko-obrtnički radovi;
  •      Ugradnjadizala i tehnologija kuhinje;
  •      Instalacijevodovoda, kanalizacije i klimatizacije;
  •      Elektroinstalacije jake i slabe struje i vatrodojava;
  •      Strojarske instalacije.

4. Rok za dostavu ponude

   Ponuda se dostavlja zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj,  Trg kralja Tomislava 7, 43 500 Daruvar

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do:

08.07.2021. godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobnom dostavom isključivo radnim danom od ponedjeljka do petka između 09:00 i 15:00 sati, osim zadnjeg dana dostave ponude do      12:00 sati.

 

5. Dodatne informacije

Dokumentaciju o nabavi kao i sve priloge možete preuzeti OVDJE.

Menu