Vydavatelská činnost

 • Novinově vydavatelská instituce Jednota

    Český tisk v Chorvatsku vznikl dříve než české školy a měl velký podíl na jejich zakládání a na rozvíjení menšinového školství a krajanského kulturního života vůbec.
  První noviny v českém jazyce začaly v Záhřebu vycházet už v roce 1911, ale cestu ke čtenářům na krajanském venkově, a tam žilo nejvíc Čechů, našel až v roce 1922 týdeník Jugoslávští Čechoslováci, který až do jejich zastavení v roce 1941 pravidelně vycházel v Daruvaru.
     Na tradici Jugoslávských Čechoslováků navázal v roce 1946 týdeník Jednota jako informační orgán tehdejšího Československého svazu. V roce 1965 vznikla samostatná Novinově vydavatelská instituce Jednota, která kromě týdeníku vydává řadu dalších publikací...
     Týdeník Jednota informuje o činnosti Svazu Čechů, krajanských škol a spolků, ale i o životě obyčejných lidí, krajanů. Krajanské hnutí prožívá po domovinské válce v devadesátých letech silnou obrodu, takže stránky Jednoty často nestačí na to, aby byly zachyceny všechny aktivity krajanů. Jednota se zároveň snaží nabídnout čtenářům různorodou škálu témat, protože je v mnoha případech jediným českým tiskem, který se krajanům v Chorvatsku dostává do rukou. Poněvadž našim čtenářům nejsou běžně dostupné informace o událostech v České republice, využívá Jednota také zpráv z internetového portálu Radia Prahy.
    Součástí Jednoty je literární příloha Studnice (1961), která dvakrát ročně dává krajanským autorům možnost publikovat své práce.  
  Měsíčník Dětský koutek (1928) byl původně příloha pro děti v Jugoslávských Čechoslovácích. Vzhledem k tomu, že ve dvacátých letech minulého století v Chorvatsku vznikaly české školy, dostal Dětský koutek zvláštní úkol – stal se náhradní, a dlouho jedinou, čítankou. Mnozí krajanští autoři v něm začínali publikovat. Český Dětský koutek je nejstarším časopisem pro děti v Chorvatsku.  
     Český lidový kalendář (1953) vychází jednou ročně, uveřejňí se v něm literární práce krajanů, paměti a vzpomínky a přehled činnosti Svazu a všech spolků a škol.
     Ve sborníku Přehledkulturních a historických, literárních a školských otázek (1962), se uveřejňují studie související s krajanským životem a vzájemnými česko-chorvatskými vztahy.
     Kromě těchto pravidelných tiskovin, které jsou financovány Radou pro národnostní menšiny RCH, vydává Jednota další edice:
     V Knihovně krajanské tvorby vyšlo ?? titulů včetně antologie Domov má jméno Daruvar, která podrobně mapuje minulost i přítomnost krajanské literární tvorby.
     Knihovnička Jaro obsahuje ilustrované knihy pro děti, doposud vyšlo ?? svazků.
     Početné jsou různé historické a etnografické studie a vzpomínkové texty, které se od roku ?? zařazují do edice Svědectví.
     Zvláštní kapitolou vydavatelské činnosti jsou učebnice pro české školy, které plně financuje Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu RCH.
     Rada pro národnostní menšiny RCH financuje činnost Jednoty ze 70 %, ostatní se zajišťuje z předplatného, z reklam a donací.


  Novinově vydavatelská instituce Jednota
  Adresa: Trg kralja Tomislava 7,  43 500 Daruvar
  Tel:  043/331-121, Fax: 043/331-488
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Web: www.jednota.hr
  Ředitelka: Lidija Dujmenovićová
  Hlavní a zodpovědná redaktorka: Jana Staňová

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)