Demografické údaje o Češích v Chorvatsku

Stěhování Čechů do Chorvatska trvalo téměř 150 let a bylo umožněno tím, že obě země byly součástí habsburské monarchie Rakouska-Uherska. Od poloviny 18. až do konce 19. století se do chorvatských měst stěhovali jednotlivě úředníci, řemeslníci, učitelé, vojáci, hudebníci, lesníci, zahradníci, do manufaktur ve vnitrozemí pak celé dělnické kolonie (např. skláři). Členové dnešní rozvětvené české krajanské menšiny v Chorvatsku jsou však většinou potomci drobných zemědělců, kteří získali od zchudlé chorvatské šlechty v západní Slavonii zanedbané pozemky a znovu je zúrodnili.

 Z vesnic, které byly založeny českými kolonisty pod rakouskou vojenskou správou v takzvané Vojenské hranici, zůstalo české obyvatelstvo jenom v Ivanově Sele, kterému se dodnes říká „Pémie“.

Podle posledního soupisu obyvatel v roce 2011 se k české národnosti v Chorvatsku hlásilo přes 9.500 osob.

 

Počet obyvatel české národnosti v letech 1880 - 2011


Rok                      Počet obyvatel       Přírůstek, úbytek oproti                                                                   

                           české národnosti            minulému  sčítání
1880                          14 584                                  -------                                                  
1890                          27 521                               + 88,7 %                                       
1900                          31 588                               + 14,8 %
1948                          28 994                                -   8,2 %
1953                          29 967                                +  3,4 %
1971                          19 001                                 - 36,6 %                                        
1981                          15 061                                 - 20,7 %
1991                          13 086                                 - 13,1 %                                         
2001                          10 510                                 - 19,7 %

2011                            9 641                                -   8,21%

    Zdroj: Češi v Chorvatsku, J. Matušek, zpracovali L. Lalićová a I. Horyna

                                                     Státní úřad pro statistiku, www.dzs.hr

 

Obyvatelstvo podle národnosti, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem     Chorvaté     Menšiny    Počet    Ostatní   Vyjádřili se dle religie/ Nevyjádřili se/   

                                   (celkem)    menšin             /vyjádřili se regionálně  /Nezjištěno


4 284 889   3 874 321       328 738    22       8 052      10 182 // 27 225      26 763 // 9 608

   100 %        90.42 %        7,67 %      --        0,19 %    0,24 % // 0,64 %     0,62 % // 0,22%

  

Obyvatelstvo podle mateřského jazyka, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem          Chorvatský jazyk      Počet dalších jazyků  Ostatní      Nezjištěno               


4 284 889           4 096 305                   23                        5 367          9 329

    100 %                 95,60 %                 4,05 %                    0,13 %        0,22 %

 

Obyvatelstvo české národnosti a českého mateřského jazyka v krajích

(županstvích) podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Název kraje                Počet  obyvatel české   %      Počet obyvatel podle        %         ●●▼ (županství)
(županství)                         národnosti                 českého mateřského jazyka                   
                                                                                                     

1. Bjelovarsko-bilogorské     6 287                5,25                 4 431                 3,70               - 29,5 %

          županství

2. Město Záhřeb                  835                 0,11                  517                   0,07               - 38,1 %

3. Požežsko-slavonské           649                 0,83                  167                   0,21               - 74,3 %    

            županství

4. Sisacko-moslavinské          578                 0,34                  259                    0,15               - 55,2%

            županství

5. Záhřebské županství          244                 0,08                  126                    0,04               - 48,4 %

6. Primorsko-goranské          198                  0,07                  146                   0,05                - 26,3 %

           županství

7. Istrijské županství             131                  0,06                   112                   0,05                 - 14,5 %

8. Viroviticko-podravské        104                  0,12                   64                     0,08               - 38,5 %

           županství

9. Brodsko-posavské             77                   0,07                    44                     0,03               - 42,9 %

           županství

10. Splitsko-dalmatské          75                    0,04                   175                    0,04              + 133,3 %

          županství

11. Osijecko-baranjské          57                   0,02                     33                     0,01              - 42,1 %

           županství

12. Zadarské županství          54                   0,03                     48                     0,03            - 11,1%

13. Dubrovnicko-neretvanské  50                  0,04                     47                     0,04               - 6,0 %

              županství

14.  Koprivnicko-križevské       39                  0,03                     19                    0,02            - 51,3 %

            županství

15.  Vukovarsko-srijemské     36                   0,02                     14                    0,01             - 61,1 %

              županství

16. Šibensko-kninské            33                    0,03                     32                    0,03               - 3,0 %

              županství

17. Varaždinské županství      26                    0,01                    21                     0,01            - 19,2 %

18. Međimurské županství     21                     0,02                    12                     0,01            - 42,9 %

19. Karlovacké županství    19                      0,01                     8                      0,01           - 57,9 %

20. Krapinsko-zagorské        15                     0,01                    11                      0,01           - 26,7 %

           županství

21. Licko-senjské                 13                      0,03                     6                      0,01           - 53,8 %

          županství

●●▼ Procentuální  úbytek či přírůstek počtu obyvatel podle českého mateřského jazyka oproti počtu obyvatel podle české národnosti

   Zdroj: www.dzs.hr , zpracovali L. Lalićová a Ivan Horyna

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)