První a jediné české noviny na Balkáně, jak se uvádí v podtitulku Českého listu, začaly vycházet v Záhřebu 15. června 1911. V letech 1919-1921 tam vycházejí Československé listy, v letech 1922-23 Hlas aj., ale kvůli nedůvěře českých rolníků vůči městu ztroskotával jakýkoliv pokus vydávat české noviny v Záhřebu. Spolupracovník Českého listu Jaroslav Dittrich však začal 1. března 1922 vydávat své Jugoslávské Čechoslováky v Daruvaru. Byl to čtrnáctideník, o rok později již týdeník, který se výlučně věnoval českým vesnicím, českým spolkům a českému rolníkovi. Tím si zajistil spolupracovníky i odběratele. V roce 1928 se v nich objevila rubrika pro děti, z níž vyrostl Dětský koutek. V srpnu 1940 musel být list přejmenován na Naše noviny, a 10. dubna 1941 přestává vycházet.
   Během druhé světové války vychází v Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova celá řada cyklostylovaných či ručně psaných českých novin a v Záhřebu v letech 1939-1940 ilegální protifašistický Čehoslovački vjesnik.
   Ihned po svém založení v říjnu 1944 pomýšlí Svaz Čechů na vydávání českých novin, otázkou je opět – Záhřeb nebo Daruvar. V Záhřebu sice začal vycházet v srpnu 1945 český cyklostylovaný Zpravodaj, ale ten končí 16. března 1946, kdy vyšlo v Daruvaru první číslo Jednoty.
   Od svého založení je Jednota (s literární přílohou Studnice) orgánem Svazu Čechů, který je celých dvacet let i vydavatelem. V roce 1965 však dochází k založení samostatné Novinově vydavatelské instituce Jednota s posláním rozvíjet vydavatelskou činnost v české řeči. Jednota vydává kromě stejnojmenného týdeníku i měsíčník Dětský koutek (1929) a jednou ročně Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek (1962). V nakladatelském programu jsou knižní edice Knihovna Jaro (1954) a Knihovna krajanské tvorby (1961), edice historických studií (od roku 2008 nazvaná Svědectví) a v neposlední řadě edice učebnic (1951) pro české menšinové školy v Chorvatsku.
   Také některé krajanské spolky tisknou pro své členy periodické zpravodaje v českém jazyce. Česká beseda Záhřeb vydává měsíčník Spolkové zprávy a Česká beseda Rijeka čtvrtletník Naše řeč.
   Některé spolky se zabývají i vydavatelskou činností (Rijeka, Sisak, Záhřeb), nověji také česká menšinová rada města Záhřebu, která zavedla edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)