Dožínky jsou nejstarší a největší národopisnou slavností české menšiny v Chorvatsku. Zda byly jako původní lidový zvyk přineseny ze staré vlasti, nevíme.
   První dožínky se konaly 9. a 10. srpna 1925 v Daruvaru ve snaze obnovit u našeho venkovského lidu lidové kroje a zvyky. V Daruvaru se celomenšinové dožínky konaly i v letech 1927 a 1928. Od roku 1935 dožínky organizuje mládež sdružená v Besídkách venkovského dorostu vždy v jiné krajanské osadě: 1935 v Končenicích, 1936 ve Velkých Zdencích, 1937 v Lipovci, 1938 v Dežanovci, 1939 v Ivanově Sele a 1940 v Hercegovci. Na těchto posledních jmenovaných byli představitelé 29 českých spolků a více než 3000 účastníků.
   Po II. světové válce se 5. srpna 1945 koná v Daruvaru velká manifestace Čechů z celého státu a již v následujícím roce se 31. srpna a 1. září 1946 pořádají v Daruvaru první poválečné dožínky. Stávají se celomenšinovou každoroční manifestační záležitostí v organizaci Svazu s politickými prvky.
   Od konce 70. let se konaly dožínky jednou za dva roky a střídaly se s folklorní přehlídkou – Vonička. Měly ustálený ráz: v sobotu se konala sportovní utkání, vernisáž výstavy dokumentů nebo děl krajanských výtvarníků a dožínková akademie v režii pořádající osady; v neděli dopoledne procházel osadou velkolepý průvod krojovaných skupin a alegorických vozů, znázorňujících zemědělské práce od setí po pečení chleba a českých buchet a po něm několikahodinový kulturně umělecký program všech krajanských spolků a jejich hostů.
   V roce 1991 byly připravovány velkolepé dožínky v Bjelovaru, válka je však znemožnila. Na další se muselo čtyři roky čekat. První dožínky v samostatné Republice Chorvatsku se konaly v roce 1995 v Daruvaru, další v roce 1997 v Končenicích, v roce 1999 v Hercegovci a jubilejní po 75 letech v roce 2000 v Daruvaru. V roce 2002 byl pořadatelem opět Daruvar, v roce 2004  Končenice, rok 2006 patřil České besedě Velké a Malé Zdence, rok 2008 a 2010 Daruvaru, a v roce 2012 se konaly v Končenicích. Dožínkám se vrací jejich původní lidový ráz a stávají se opravdovou kulturní a národopisnou přehlídkou celé české menšiny v Chorvatsku.  V roce 2014 se po pětadvaceti letech budou znovu konat v Kaptole.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)