Přistěhovalci se po příchodu do Chorvatska museli starat o holý život. Brzy se však ohlásila touha po kultuře a osvětě. Bylo to divadlo nebo hudba, kolem kterých se vytvořily první skupinky nadšenců. Ty položily základy organizovaného společenského života české menšiny v Chorvatsku.

Nejstarší České besedy vznikají ve městech (Záhřeb 1874, Dubrovník 1899), na venkově před 1. světovou válkou jen ojediněle – v roce 1907 v Daruvaru a Prekopakře. Ve 20. letech však byla založena celá řada Českých besed na Daruvarsku – Brestov, Dežanovec, Dolany, Velké Zdence, Hercegovec, Horní Daruvar, Holubňák, Hrubečné Pole, Končenice, ale i v Karlovci, Kaptole, Ludině, Lipolanech, Mezurači, Hradišce, Osijeku, Virovitici, Pule či Varaždinu. K zintenzivnění spolkové činnosti pak došlo začátkem 30. let na iniciativu již činných Besed (Pakracká Polana, Bjeliševec, Malé Zdence, Požeha a Jazvenik – 1932, Roviště a Predavac – 1933, Ivanovo Selo, Dolní Kovačice, Gudovec, Slavonský Brod – 1934, Krivaj 1935, Velký Grđevac 1936) a v druhé polovině 30. let v souvislosti se zakládáním Besídek venkovského dorostu (Lipovec 1935).

Před rokem 1941, kdy byla jejich činnost zakázána, pracovalo v Chorvatsku 65 českých spolků. Hrála se divadla, konaly se přednášky a oslavy různých památných dnů, pracovaly knihovny, pěstovaly se české lidové zvyky, tance a písně, při některých byly i hudby. Mnohé si ihned vytkly cíl nejdůležitější – založení české školy.

Krajanské spolky obnovují svou činnost již koncem roku 1944, mnohé se však již nikdy nevzkřísily, zejména když při reemigraci odešla do Čech celá řada vynikajících krajanů. Začátkem 50. let informuje o své činnosti 19 spolků. V dalších letech aktivně pracuje asi 20 Českých besed. Po domovinské válce došlo k značnému oživení krajanských spolků v Rijece, Slavonském Brodu, Nové Hradišce a Bjeliševci. Od roku 2002 působí Česká beseda v Tréglavě a v roce 2004 svou činnost obnovují spolky v Sisku a Lipovlanech, v roce 2009 Dubravě (Česká beseda Záhřebského županství) a v roce 2010 v Šibovci. V roce 2014 je založena také Česká beseda v Osijeku, takže v současnosti pracuje v Chorvatsku 31 českých spolků.

Historie-Krajansk-spolky

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen