Předseda
Předsednictvo
Výkonná správa
Dozorčí výbor     

Rady
Valná hromada Svazu Čechů v RCH se koná jednou ročně, vždy v období mezi dubnem a červnem
Předsedkyní Svazu Čechů v RCH je Libuše Stráníková z Daruvaru
Místopředsedové Svazu Čechů jsou Anna Marie Štrumlová Tučková a Jiří Bahník

Předsednictvo
Libuše Stráníková, předsedkyně, mob. 097 66 52 922
Jiří Bahník, místopředseda, mob. 091 617 73 46
Maja Angjalová, Hercegovec, mob. 098 928 21 11
Jasna Bergerová, Virovitica, tel. 033 725 984
Marie Lackovićová, Dežanovec
Drahuška De Bonová, Lipovec, tel. 043/334 006
Tomislav Doležal, Daruvar
Darko Dragija, Dubrava, Záhřebské županství
Lidija Dujmenovićová, NVI Jednota
Zvonko Harauzek, Tréglava
Zdenko Nebřenský, Hrubečné Pole
Alenka Hrušková, Bjeliševec, tel.
Fanynka Husáková, Rijeka
Mirko Knížek, Lipovlany
Zdravko Konjić, Nová Hradiška
Zdenka Kutilová, ČMŠ Ferda Mravenec, Daruvar
Miruška Lončarová, Bjelovar, tel.
Jiřinka Machová, Dolní Střežany, tel.
Damir Malina, Horní Daruvar, tel. 043/335 014
Sanela Mildová, Šibovec
Darko Milobara, Daruvarský Brestov, tel.
Velibor Potužák, Mezurač
Slavica Bublićová, Dolany
Zvonko Příhoda, Jazvenik
Jarmila Rajkovićová, Slavonský Brod
Antun Roček, Prekopakra
Anita Stožická, Holubňák
Anna Marie Štrumlová Tučková, Ivanovo Selo
Zdenko Tauš, Kaptol, tel. 034/231 056
Gordana Tomášková, ČMŠ Končenice
Marie Válková, ČZŠ J. A. Komenského, Daruvar
Alenka Vaněčková, Končenice
Iva Vekićová, Velké a Malé Zdence
Jiřinka Vidovićová, Sisak
Slávek Vojta, Garešnica
Jaromír Vrabec, ČZŠ J. Růžičky, Končenice

 
Výkonná správa předsednictva
Libuše Stráníková
Jiří Bahník
Lenka Janotová
Lenka Lalićová
Světluška Prokopićová
Jitka Staňová Brdarová
Anna Marie Štrumlová Tučková
Anička Vodvárková

Dozorčí výbor Svazu Čechů v RCH
Zdenko Tomek, předseda
Jaruška Krčmová
Jasna Růžičková
Kristijan Rajfek
Mirko Havránek


Divadelní rada
Světluška Prokopićová, předsedkyně, tel. 043/332 493
Drahuška De Bonová tel. 043 334 006
Romana Rašetićová  tel. 043 334 518
Anna Marie Štrumlová Tučková
Věra Vystydová  tel. 043 325 413


Kulturní rada                    
Anna Marie Štrumlová Tučková, předsedkyně
Jiří Bahník
Táňa Novotná Golubićová
Zdenka Kadlecová
Anita Resová
Jaroslav Klubíčko tel. 043 333 159
Željka Zadrová tel. 043 335 599

 
Vydavatelská rada
Leonora Janotová, předsedkyně
Lidija Dujmenovićová
Jaromil Kubíček
Mato Pejić                         
Libuše Stráníková

 
Historická rada
Anna Vodvárková, předsedkyně
Vjenceslav Herout
Ivan Horyna
Vladimír Ivić
Marijan Lipovac
Zdravko Palavra


Rada pro informování
Lenka Lalićová, předsedkyně
Lidija Dujmenovićová
Sněžka Hercegová                                      
Míro Janota
Mato Pejić                                      
Željko Podsedník

                                       
Školní rada
Jitka Staňová Brdarová, předsedkyně, tel. 043/221 440
Romana Bakarićová
Ludmila Bláhová
Ksenija Dell Oliová
Květa Fialová
Leonora Janotová
Marina Koláčková Novoselová
Zdenka Kutilová
Dubravka Plechová
Elenka Podsedníková
Tijana Trbojević
Alexandr Vacka
Tina Varatová
Marie Válková
Jaromír Vrabec
Kristina Vrbická

 
Hospodářská rada
Jiří Bahník, předseda
Jasna Bergerová
Míro Muťka
Velibor Potužák
Josef Růžička
Josef Sodomka
Zdenko Tauš
Jiřinka Vidovićová
Jaromír Vrabec

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)