Osvětová činnost

 • Školství
  Školství

  Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar
  Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice
     Prvořadým úkolem krajanských spolků byla česká škola, pomáhala jim Matice školská Svazu (Daruvar 1926). V letech 1922 až 1936 vznikla v Chorvatsku síť českých škol různého profilu. Silné krajanské spolky zakládají soukromé školy (Daruvar 1922, Bjelovar 1923, Hercegovec 1923, Kaptol 1924); Československo zasílá učitele a pomůcky, ostatní Beseda zajišťuje sama. V roce 1925 bylo povoleno zakládání českých paralelních oddělení při státních školách (Brestov, Velké Zdence (1926), Prekopakra (1927), Holubňák, Končenice (1931), Dežanovec (1932), Tominovac (1933) a Uljanik (1936). I jim značnou pomoc poskytovala Matice školská a různé instituce z ČSR. Jinde vznikly jen školy doplňovací – Uljanik (1922), Záhřeb (1923), Lipovlany, Ludina, Mezurač, Osijek (1924), Sv. Ivan Žabno (1936), která byla nepovinná. Tam, kde nebyly podmínky ani pro jednu výše uvedenou školu, působil okresní (kočovný) učitel. Čeští učitelé, ať již domácí nebo z Československa, byli v krajanském životě nepostradatelní.
     Na podnět MŠ začala v roce 1926 pracovat v Daruvaru česká mateřská školka. V roce 1927 začala pracovat ve Velkých Zdencích Prokůpkova odborná hospodářská škola a v letech 1930-1941 působí v Daruvaru. Z ní vyšla i Sdružení venkovského dorostu, které sehrálo v krajanském hnutí nedocenitelnou úlohu.
     V době největšího rozkvětu působilo v Chorvatsku 22 českých škol různého profilu, avšak v roce 1941 byly všechny zakázány.
     České školy se začaly obnovovat již v září 1944, o rok později pracuje 16 státních českých škol a v Záhřebu doplňovací.
     Dnes pracují dvě české základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru a Josefa Růžičky v Končenicích s obvodními školami (Dolany, Holubňák, Horní Daruvar, Lipovec, Dolní Střežany) a čtyřletá česká škola v Ivanově Sele. Čeština a česká kultura se ve školním roce 2007/2008 vyučuje v Hrubečném Poli, Velkých Zdencích, Dioši, Dežanovci, Trojhlavě, Hercegovci, Mezurači, Daruvarském Brestově, Sirači, Šibovci, Lipovlanech, Kaptole, Bjeliševci, Lipiku, Pakraci, Virovitici, Záhřebu, Bjelovaru, Rijece a Sisku.  České mateřské školy pracují v Daruvaru (Ferda Mravenec) a v Končenicích.
     Daruvarské gymnázium má od svého založení (1954) české oddělení (s přestávkami). Jednota vydává učebnice pro menšinové školy, při Svazu pracuje rada pro školní otázky (1974), tradičně se koná Naše jaro (1952) a přehlídka české dětské písně v Končenicích (1972).


  Česká základní škola J. A. Komenského
  T. G. Masaryka 5, 43500 Daruvar
  tel/fax: 043/331-475, 043/335-848
  Ředitelka: Leonora Janotová


  Česká základní škola Josefa Růžičky
  Končanica 258, 43505 Končanica
  tel/fax: 043/325-005
  Ředitel: Jaromír Vrabec

  Česká mateřská škola Ferdy Mravence
  Trg kralja Tomislava 7a, 43500 Daruvar
  tel: 043/331-551
  Ředitelka: Zdenka Kutilová

  Česká mateřská škola Končenice
  Končanica 341, 43505 Končanica
  tel: 043/325-185
  Ředitelka: Gordana Tomášková

1. Podaci o Naručitelju

 

Naručitelj: Savez Čeha u Republici Hrvatskoj
Sjedište: Trg kralja Tomislava 7, 43 500 Daruvar
OIB: 44469575108
Bro jtelefona: +385 (0) 43 331233
Internet stranica: www.savez-ceha-rh.hr
Elektronička pošta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

 

Osoba/Služba za kontakt: Dalibor Kolar
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave predstavlja izvođenje radova na izgradnji nove građevine javne i društvene namjene na novoplaniranoj građevinskoj čestici katastarske oznake kat. čest. broj 305/2, k.o. Tkon, koji obuhvaća izvođenje sljedećih grupa radova:

 •      Građevinsko-obrtnički radovi;
 •      Ugradnjadizala i tehnologija kuhinje;
 •      Instalacijevodovoda, kanalizacije i klimatizacije;
 •      Elektroinstalacije jake i slabe struje i vatrodojava;
 •      Strojarske instalacije.

4. Rok za dostavu ponude

   Ponuda se dostavlja zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj,  Trg kralja Tomislava 7, 43 500 Daruvar

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do:

08.07.2021. godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobnom dostavom isključivo radnim danom od ponedjeljka do petka između 09:00 i 15:00 sati, osim zadnjeg dana dostave ponude do      12:00 sati.

 

5. Dodatne informacije

Dokumentaciju o nabavi kao i sve priloge možete preuzeti OVDJE.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2021

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE