Savez Čeha u RH objavio je poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom građevine javne i društvene namjene - međunarodni multikulturalni centar za djecu i mlade, 2. skupine, koja će se graditi na…