Savez Čeha u Republici Hrvatskoj raspisao je postupak jednostavne nabave za opremanje Kulturno-edukacijskog centra u Tkonu na Otoku Pašmanu. Detalji vezani uz postupak nabave, kao i svi pripadajući obrasci dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/drive/folders/1P6PK-DDzj2mjjiZRac0oR8HLFLWxTvii?usp=share_link