Savez Čeha u Republici Hrvatskoj raspisao je postupak jednostavne nabave za opremanje Kulturno-edukacijskog centra u Tkonu na Otoku Pašmanu. Detalji vezani uz postupak nabave, kao i svi pripadajući obrasci dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/drive/folders/1P6PK-DDzj2mjjiZRac0oR8HLFLWxTvii?usp=share_link
Savez Čeha u Republici Hrvatskoj raspisao je postupak jednostavne nabave multimedijskog sustava stalnog postava izložbe Saveza Čeha u RH. Detalji vezani uz postupak nabave, kao i svi pripadajući obrasci dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/drive/folders/14jted7f33YKoIPlUV4BVRPKKOI4V1ErT?usp=share_link
Savez Čeha u RH objavio je poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom građevine javne i društvene namjene - međunarodni multikulturalni centar za djecu i mlade, 2. skupine, koja će se graditi na…

Menu