Demografické údaje o Češích v Chorvatsku

Stěhování Čechů do Chorvatska trvalo téměř 150 let a bylo umožněno tím, že obě země byly součástí habsburské monarchie Rakouska-Uherska. Od poloviny 18. až do konce 19. století se do chorvatských měst stěhovali jednotlivě úředníci, řemeslníci, učitelé, vojáci, hudebníci, lesníci, zahradníci, do manufaktur ve vnitrozemí pak celé dělnické kolonie (např. skláři). Členové dnešní rozvětvené české krajanské menšiny v Chorvatsku jsou však většinou potomci drobných zemědělců, kteří získali od zchudlé chorvatské šlechty v západní Slavonii zanedbané pozemky a znovu je zúrodnili.

 Z vesnic, které byly založeny českými kolonisty pod rakouskou vojenskou správou v takzvané Vojenské hranici, zůstalo české obyvatelstvo jenom v Ivanově Sele, kterému se dodnes říká „Pémie“.

Podle posledního soupisu obyvatel v roce 2011 se k české národnosti v Chorvatsku hlásilo přes 9.500 osob.

 

Počet obyvatel české národnosti v letech 1880 - 2011


Rok                      Počet obyvatel       Přírůstek, úbytek oproti                                                                   

                           české národnosti            minulému  sčítání
1880                          14 584                                  -------                                                  
1890                          27 521                               + 88,7 %                                       
1900                          31 588                               + 14,8 %
1948                          28 994                                -   8,2 %
1953                          29 967                                +  3,4 %
1971                          19 001                                 - 36,6 %                                        
1981                          15 061                                 - 20,7 %
1991                          13 086                                 - 13,1 %                                         
2001                          10 510                                 - 19,7 %

2011                            9 641                                -   8,21%

    Zdroj: Češi v Chorvatsku, J. Matušek, zpracovali L. Lalićová a I. Horyna

                                                     Státní úřad pro statistiku, www.dzs.hr

 

Obyvatelstvo podle národnosti, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem     Chorvaté     Menšiny    Počet    Ostatní   Vyjádřili se dle religie/ Nevyjádřili se/   

                                   (celkem)    menšin             /vyjádřili se regionálně  /Nezjištěno


4 284 889   3 874 321       328 738    22       8 052      10 182 // 27 225      26 763 // 9 608

   100 %        90.42 %        7,67 %      --        0,19 %    0,24 % // 0,64 %     0,62 % // 0,22%

  

Obyvatelstvo podle mateřského jazyka, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem          Chorvatský jazyk      Počet dalších jazyků  Ostatní      Nezjištěno               


4 284 889           4 096 305                   23                        5 367          9 329

    100 %                 95,60 %                 4,05 %                    0,13 %        0,22 %

 

Obyvatelstvo české národnosti a českého mateřského jazyka v krajích

(županstvích) podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Název kraje                Počet  obyvatel české   %      Počet obyvatel podle        %         ●●▼ (županství)
(županství)                         národnosti                 českého mateřského jazyka                   
                                                                                                     

1. Bjelovarsko-bilogorské     6 287                5,25                 4 431                 3,70               - 29,5 %

          županství

2. Město Záhřeb                  835                 0,11                  517                   0,07               - 38,1 %

3. Požežsko-slavonské           649                 0,83                  167                   0,21               - 74,3 %    

            županství

4. Sisacko-moslavinské          578                 0,34                  259                    0,15               - 55,2%

            županství

5. Záhřebské županství          244                 0,08                  126                    0,04               - 48,4 %

6. Primorsko-goranské          198                  0,07                  146                   0,05                - 26,3 %

           županství

7. Istrijské županství             131                  0,06                   112                   0,05                 - 14,5 %

8. Viroviticko-podravské        104                  0,12                   64                     0,08               - 38,5 %

           županství

9. Brodsko-posavské             77                   0,07                    44                     0,03               - 42,9 %

           županství

10. Splitsko-dalmatské          75                    0,04                   175                    0,04              + 133,3 %

          županství

11. Osijecko-baranjské          57                   0,02                     33                     0,01              - 42,1 %

           županství

12. Zadarské županství          54                   0,03                     48                     0,03            - 11,1%

13. Dubrovnicko-neretvanské  50                  0,04                     47                     0,04               - 6,0 %

              županství

14.  Koprivnicko-križevské       39                  0,03                     19                    0,02            - 51,3 %

            županství

15.  Vukovarsko-srijemské     36                   0,02                     14                    0,01             - 61,1 %

              županství

16. Šibensko-kninské            33                    0,03                     32                    0,03               - 3,0 %

              županství

17. Varaždinské županství      26                    0,01                    21                     0,01            - 19,2 %

18. Međimurské županství     21                     0,02                    12                     0,01            - 42,9 %

19. Karlovacké županství    19                      0,01                     8                      0,01           - 57,9 %

20. Krapinsko-zagorské        15                     0,01                    11                      0,01           - 26,7 %

           županství

21. Licko-senjské                 13                      0,03                     6                      0,01           - 53,8 %

          županství

●●▼ Procentuální  úbytek či přírůstek počtu obyvatel podle českého mateřského jazyka oproti počtu obyvatel podle české národnosti

   Zdroj: www.dzs.hr , zpracovali L. Lalićová a Ivan Horyna

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce