Prvořadým úkolem krajanských spolků byla česká škola, pomáhala jim Matice školská Svazu (Daruvar 1926). V letech 1922 až 1936 vznikla v Chorvatsku síť českých škol různého profilu. Silné krajanské spolky zakládají soukromé školy (Daruvar 1922, Bjelovar 1923, Hercegovec 1923, Kaptol 1924); Československo zasílá učitele a pomůcky, ostatní Beseda zajišťuje sama. V roce 1925 bylo povoleno zakládání českých paralelních oddělení při státních školách (Brestov, Velké Zdence (1926), Prekopakra (1927), Holubňák, Končenice (1931), Dežanovec (1932), Tominovac (1933) a Uljanik (1936). I jim značnou pomoc poskytovala Matice školská a různé instituce z ČSR. Jinde vznikly jen školy doplňovací – Uljanik (1922), Záhřeb (1923), Lipovlany, Ludina, Mezurač, Osijek (1924), Sv. Ivan Žabno (1936), výuka v nich byla nepovinná. Tam, kde nebyly podmínky ani pro jednu výše uvedenou školu, působil okresní (kočovný) učitel. Čeští učitelé, ať již domácí nebo z Československa, byli v krajanském životě nepostradatelní.
   Na podnět Matice školské začala v roce 1926 v Daruvaru působit česká mateřská školka. V roce 1927 byla ve Velkých Zdencích založena Prokůpkova odborná hospodářská škola, která v letech 1930-1941 působila v Daruvaru. Z ní vyšly i Besídky a Sdružení venkovského dorostu, které v té době sehrály v krajanském hnutí neocenitelnou úlohu.
   V době největšího rozkvětu působilo v Chorvatsku 22 českých škol různého profilu, avšak v roce 1941 byly všechny zakázány.
   České školy se začaly obnovovat již v září 1944, o rok později pracuje 16 státních českých škol a v Záhřebu doplňovací.
   Dnes je české školství plně zahrnuto do soustavy chorvatského školství a při Ministerstvu vědy, školství a sportu je zaměstnána na půl pracovního úvazku poradkyně pro české školy.
   Existují dvě české základní školy (model A) – Jana Amose Komenského v Daruvaru (s obvodními školami Dolany, Holubňák, Horní Daruvar, Lipovec a Dolní Střežany) a Josefa Růžičky v Končenicích (s obvodní školou v Daruvarském Brestově) a čtyřletá česká škola v Ivanově Sele.
   Čeština a česká kultura (model C) se ve školním roce 2013/2014 vyučuje na dvaceti základních školách: v Bjeliševci, Bjelovaru, Daruvarském Brestově, Dežanovci, Dioši, Hercegovci, Horních Střežanech, Hrubečném Poli, Kaptole, Lipiku, Lipovlanech, Mezurači, Rijece, Sirači, Sisku, Šibovci, Trojhlavě, Velkých Zdencích, Virovitici a Záhřebu.
   České mateřské školy jsou v Daruvaru (Ferda Mravenec) a v Končenicích, podle modelu C (dvě hodiny českého jazyka týdne) také v Mezurači. Při záhřebské České besedě je sobotní školka Cvrček.
   Daruvarské gymnázium má od svého založení (1954) české oddělení (s přestávkami), na kterém se čeština učí podle modelu B. V dalších středních školách – na Ekonomické a turistické škole v Daruvaru, Střední škole Bartola Kašiće v Hrubečném Poli,  Gymnáziu S. S. Kranjčeviće v Záhřebu a Průmyslově-živnostenské škole ve Virovitici – se čeština učí modelem C.
   Jednota vydává učebnice pro menšinové školy, při Svazu pracuje rada pro školní otázky (1974), tradičně se koná Naše jaro (1952) a přehlídka české dětské písně v Končenicích (1972). Pro učitele se organizují semináře a pro žáky sedmých tříd letní škola v České republice (1967) a pro všechny zájemce zimní škola tvořivé dramatiky (??).

Historie-esk-koly

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce