České přistěhovalce nespojovala před rokem 1918 žádná společná organizace a ani nejstarší krajanské spolky neudržovaly mezi sebou kontakty. Teprve po vytvoření jednotného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců  se uvažuje o organizaci, která by zastupovala českou i slovenskou menšinu jak vůči Jugoslávii, tak i v Československu. Na prvním kongresu Čechoslováků v Osijeku založili 29. června 1921 zástupci 36 českých a slovenských spolků Československý svaz v Království SHS (Jugoslávii), který zastupoval "československou" menšinu až do roku 1941. První jeho sídlo bylo v Novém Sadu, v roce 1924 bylo sídlo Svazu přeneseno do Bělehradu, ale mezi českými spolky hlavní roli přebírá daruvarská Beseda. Od roku 1931 působí všechna tělesa Svazu – Matice školská, Osvětový a hospodářský odbor, Matice amatérského divadla aj. v Záhřebu. Při poslední valné hromadě v Daruvaru v roce 1939 bylo do Československého svazu začleněno 109 českých a slovenských spolků, ale již v roce 1941 není stopy ani po Svazu ani po českých spolcích.
   K obnovení činnosti Svazu došlo 1. října 1944 v Daruvaru, díky decentralizaci státu se orientoval pouze na krajanské spolky v Chorvatsku a částečně v Bosně a Hercegovině. Jeho název není zpočátku definován, až v roce 1949 se ustálil název Československý svaz v LR, později SR Chorvatsku. Federativní uspořádání Československa vede v roce 1975 ke změně názvu na Svaz Čechů a Slováků v SR Chorvatsku. V roce 1993 schválila valná hromada nový statut a s ním i nový název Svaz Čechů v Republice Chorvatsku, protože se slovenské spolky v roce 1992 oddělily a vytvořily si Matici slovenskou, později Svaz Slováků se sídlem v Našicích. Do roku 1965 je součástí Svazu i redakce Jednoty, po jejím osamostatnění je ve Svazu zaměstnán jen tajemník, předseda vykonává funkci volontérsky.
   Svaz Čechů je nestranickou organizací zaměřenou na pěstování a rozvíjení vlastní kultury, mateřského jazyka a uchování národní identity. Jeho činnost probíhá v jednotlivých sekcích – radách: školní, kulturně osvětové, divadelní, historické, informační a vydavatelské. Svaz Čechů v RCH má svůj znak, ale používá i českou vlajku a hymnu, tj. symboly schválené Radou pro národnostní menšiny v RCH.

eskoslovensk-Svaz

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce