První a jediné české noviny na Balkáně, jak se uvádí v podtitulku Českého listu, začaly vycházet v Záhřebu 15. června 1911. V letech 1919-1921 tam vycházejí Československé listy, v letech 1922-23 Hlas aj., ale kvůli nedůvěře českých rolníků vůči městu ztroskotával jakýkoliv pokus vydávat české noviny v Záhřebu. Spolupracovník Českého listu Jaroslav Dittrich však začal 1. března 1922 vydávat své Jugoslávské Čechoslováky v Daruvaru. Byl to čtrnáctideník, o rok později již týdeník, který se výlučně věnoval českým vesnicím, českým spolkům a českému rolníkovi. Tím si zajistil spolupracovníky i odběratele. V roce 1928 se v nich objevila rubrika pro děti, z níž vyrostl Dětský koutek. V srpnu 1940 musel být list přejmenován na Naše noviny, a 10. dubna 1941 přestává vycházet.
   Během druhé světové války vychází v Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova celá řada cyklostylovaných či ručně psaných českých novin a v Záhřebu v letech 1939-1940 ilegální protifašistický Čehoslovački vjesnik.
   Ihned po svém založení v říjnu 1944 pomýšlí Svaz Čechů na vydávání českých novin, otázkou je opět – Záhřeb nebo Daruvar. V Záhřebu sice začal vycházet v srpnu 1945 český cyklostylovaný Zpravodaj, ale ten končí 16. března 1946, kdy vyšlo v Daruvaru první číslo Jednoty.
   Od svého založení je Jednota (s literární přílohou Studnice) orgánem Svazu Čechů, který je celých dvacet let i vydavatelem. V roce 1965 však dochází k založení samostatné Novinově vydavatelské instituce Jednota s posláním rozvíjet vydavatelskou činnost v české řeči. Jednota vydává kromě stejnojmenného týdeníku i měsíčník Dětský koutek (1929) a jednou ročně Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek (1962). V nakladatelském programu jsou knižní edice Knihovna Jaro (1954) a Knihovna krajanské tvorby (1961), edice historických studií (od roku 2008 nazvaná Svědectví) a v neposlední řadě edice učebnic (1951) pro české menšinové školy v Chorvatsku.
   Také některé krajanské spolky tisknou pro své členy periodické zpravodaje v českém jazyce. Česká beseda Záhřeb vydává měsíčník Spolkové zprávy a Česká beseda Rijeka čtvrtletník Naše řeč.
   Některé spolky se zabývají i vydavatelskou činností (Rijeka, Sisak, Záhřeb), nověji také česká menšinová rada města Záhřebu, která zavedla edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce