Dožínky jsou nejstarší a největší národopisnou slavností české menšiny v Chorvatsku. Zda byly jako původní lidový zvyk přineseny ze staré vlasti, nevíme.
   První dožínky se konaly 9. a 10. srpna 1925 v Daruvaru ve snaze obnovit u našeho venkovského lidu lidové kroje a zvyky. V Daruvaru se celomenšinové dožínky konaly i v letech 1927 a 1928. Od roku 1935 dožínky organizuje mládež sdružená v Besídkách venkovského dorostu vždy v jiné krajanské osadě: 1935 v Končenicích, 1936 ve Velkých Zdencích, 1937 v Lipovci, 1938 v Dežanovci, 1939 v Ivanově Sele a 1940 v Hercegovci. Na těchto posledních jmenovaných byli představitelé 29 českých spolků a více než 3000 účastníků.
   Po II. světové válce se 5. srpna 1945 koná v Daruvaru velká manifestace Čechů z celého státu a již v následujícím roce se 31. srpna a 1. září 1946 pořádají v Daruvaru první poválečné dožínky. Stávají se celomenšinovou každoroční manifestační záležitostí v organizaci Svazu s politickými prvky.
   Od konce 70. let se konaly dožínky jednou za dva roky a střídaly se s folklorní přehlídkou – Vonička. Měly ustálený ráz: v sobotu se konala sportovní utkání, vernisáž výstavy dokumentů nebo děl krajanských výtvarníků a dožínková akademie v režii pořádající osady; v neděli dopoledne procházel osadou velkolepý průvod krojovaných skupin a alegorických vozů, znázorňujících zemědělské práce od setí po pečení chleba a českých buchet a po něm několikahodinový kulturně umělecký program všech krajanských spolků a jejich hostů.
   V roce 1991 byly připravovány velkolepé dožínky v Bjelovaru, válka je však znemožnila. Na další se muselo čtyři roky čekat. První dožínky v samostatné Republice Chorvatsku se konaly v roce 1995 v Daruvaru, další v roce 1997 v Končenicích, v roce 1999 v Hercegovci a jubilejní po 75 letech v roce 2000 v Daruvaru. V roce 2002 byl pořadatelem opět Daruvar, v roce 2004  Končenice, rok 2006 patřil České besedě Velké a Malé Zdence, rok 2008 a 2010 Daruvaru, a v roce 2012 se konaly v Končenicích. Dožínkám se vrací jejich původní lidový ráz a stávají se opravdovou kulturní a národopisnou přehlídkou celé české menšiny v Chorvatsku.  V roce 2014 se po pětadvaceti letech budou znovu konat v Kaptole.

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce