Přistěhovalci se po příchodu do Chorvatska museli starat o holý život. Brzy se však ohlásila touha po kultuře a osvětě. Bylo to divadlo nebo hudba, kolem kterých se vytvořily první skupinky nadšenců. Ty položily základy organizovaného společenského života české menšiny v Chorvatsku.

Nejstarší České besedy vznikají ve městech (Záhřeb 1874, Dubrovník 1899), na venkově před 1. světovou válkou jen ojediněle – v roce 1907 v Daruvaru a Prekopakře. Ve 20. letech však byla založena celá řada Českých besed na Daruvarsku – Brestov, Dežanovec, Dolany, Velké Zdence, Hercegovec, Horní Daruvar, Holubňák, Hrubečné Pole, Končenice, ale i v Karlovci, Kaptole, Ludině, Lipolanech, Mezurači, Hradišce, Osijeku, Virovitici, Pule či Varaždinu. K zintenzivnění spolkové činnosti pak došlo začátkem 30. let na iniciativu již činných Besed (Pakracká Polana, Bjeliševec, Malé Zdence, Požeha a Jazvenik – 1932, Roviště a Predavac – 1933, Ivanovo Selo, Dolní Kovačice, Gudovec, Slavonský Brod – 1934, Krivaj 1935, Velký Grđevac 1936) a v druhé polovině 30. let v souvislosti se zakládáním Besídek venkovského dorostu (Lipovec 1935).

Před rokem 1941, kdy byla jejich činnost zakázána, pracovalo v Chorvatsku 65 českých spolků. Hrála se divadla, konaly se přednášky a oslavy různých památných dnů, pracovaly knihovny, pěstovaly se české lidové zvyky, tance a písně, při některých byly i hudby. Mnohé si ihned vytkly cíl nejdůležitější – založení české školy.

Krajanské spolky obnovují svou činnost již koncem roku 1944, mnohé se však již nikdy nevzkřísily, zejména když při reemigraci odešla do Čech celá řada vynikajících krajanů. Začátkem 50. let informuje o své činnosti 19 spolků. V dalších letech aktivně pracuje asi 20 Českých besed. Po domovinské válce došlo k značnému oživení krajanských spolků v Rijece, Slavonském Brodu, Nové Hradišce a Bjeliševci. Od roku 2002 působí Česká beseda v Tréglavě a v roce 2004 svou činnost obnovují spolky v Sisku a Lipovlanech, v roce 2009 Dubravě (Česká beseda Záhřebského županství) a v roce 2010 v Šibovci. V roce 2014 je založena také Česká beseda v Osijeku, takže v současnosti pracuje v Chorvatsku 32 českých spolků.

Historie-Krajansk-spolky

Menu

Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU ČECHŮ V RCH V ROCE 2024

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Pátek 2. února
Daruvar – Udělení Ceny Franty Buriana

Úterý 13. února
Hrubečné Pole – Čtení tě mění a vyhlášení vítězů soutěže Lapbook

22.–23. března
Lipovec – Přehlídka divadel

Úterý 23. dubna
Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

květen
Česká republika – Letní škola žáků středních škol

Pátek 10. května
Dolany – Naše jaro divadelní

Pátek 24. května
Končenice – Přehlídka českých dětských písní

Čtvrtek 13. června
Svaz Čechů – Žákovský kvíz

Sobota 15. června
Kaptol – Naše jaro – folklorní

Středa 19. června
Daruvar – Naše jaro – udělení uznání

Sobota 22. června
Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb

Červen
Česká republika – Letní školy žáků českých základních škol

Sobota 13. července
Ivanovo Selo – Etno den

Červenec
Daruvar – Folklorní soustředění

Srpen
Tkon – Hudební tábor

Podzim 2024
Tkon – Divadelní seminář

Sobota 12. října
Lipovlany – Krajanské zpěvánky

Sobota 19. října
Viroviticko-podravský kraj – Krajanské zpěvánky

Sobota 26. října
Bjelovar – Krajanské zpěvánky

Podzim 2024
Daruvar – Setkání krajanských literátů a vyhlášení výsledků literární soutěže

Podzim 2024
Česká republika – Vzdělávací zájezd členů předsednictva Svazu Čechů

Sobota 9. listopadu
Horní Daruvar – Přehlídka malých hudebních skupin

Sobota 16. listopadu
Daruvar – Folklorní přehlídka Vonička

Pátek 22. listopadu
Sympozium o českém jazyce